KURS & FAGSEMINARER

Kurskalender:

7. februar 2024 Fordypning i avansert kabelpåvisning og deteksjon m/ ekspert fra Belgia  Klikk her for mer informasjon.
8. februar 2024 Del 1: tonefrekvens- og Tico jordfeilsøking Del 2: kappefeilsøking & kappetesting Be om agenda og invitasjonsbrev.
28. februar 2024 Ledningssøk, rørdeteksjon og vannlekkasjelytting  Klikk her for mer informasjon.
13. mars 2024 Høyspent VLF testing, TanDelta aldringsdiagnose og PD diagnoseseminar Be om agenda og invitasjonsbrev.
April 2024 Kurs i PD feilsøking med akustisk ultralyd kamerateknologi Be om agenda og invitasjonsbrev.
September 2024  Avansert kabelfeilsøking (støtgenerator,TDR,ARM,kappefeil,tonefrekvens) v/ Norsk Energifagsenter  Be om agenda og invitasjonsbrev.
9. oktober 2024 Fordypning i avansert kabelpåvisning og deteksjonsarbeid m/ GPS innmåling Klikk her for mer informasjon.
     

NB: Vi kommer gjerne ut til din bedrift og holder våre kurs lokalt :) ta kontakt for mer informasjon.