MEGGERE

Skal en megger benyttes til kappetesting må den kunne påtrykke opptil 10 kV testspenning justert trinnvis opp fra null og testspenningen skal holdes i ett minutt uten antydning til spenningsfall og lekkasjestrøm for å få godkjent. Viktig er også instrumentets kontinuerlige kortslutningsstrøm nivå. Vi anbefaler minimum 3 mA kortslutningsstrøm for å være sikker på at de fleste kappe feil trigges. Benyttes et svakere instrument risikerer man at mange feil forblir uoppdaget.