MEGGERE

Skal en megger benyttes til kappetesting må den kunne påtrykke opptil 10 kV testspenning justert trinnvis opp fra null og testspenningen skal holdes i ett minutt uten antydning til spenningsfall og lekkasjestrøm for å få godkjent. Viktig er også instrumentets kontinuerlige kortslutningsstrøm nivå. Vi anbefaler minimum 3 mA kortslutningsstrøm for å være sikker på at de fleste kappe feil trigges. Benyttes et svakere instrument risikerer man at mange feil forblir uoppdaget.

Kjøp isolasjonstestere av Megger AS og få med norsk metodeguide (arbeidsblad) for kappetesting etter REN9113, metodeguide for testing av transformatorer og kabler samt ubegrenset fri teknisk support med på kjøpet.