Spesialist Kabelpåvisningsseminar i Tyskland v/ VXMT sitt nye Europakontor

Vivax-Metrotech tilbyr kabelpåvisnings- og deteksjonsseminarer ved deres Europakontor i Schesslitz, Tyskland.

 • Produktinfo
 • Deltager kursregistrering
 • Tilbakemeldingsskjema

KURSINFORMASJON


Høsten 2018 åpnet Vivax-Metrotech sitt nye Europakontor i Schesslitz, nær Bamberg, og her har man bygget ut et kabeltestfelt på området samt lagt til rette for kurs og seminarvirksomhet med undervisningsrom som Megger AS disponerer for våre norske kunder. Hovedkontoret for Vivax-Metrotech vil fortsatt ligge i San Jose, California, USA.

Dette fagseminaret er for personer som jobber med kabelsøk og påvisning og går i dybden på elektromagnetisk teori så vel som avanserte tekniker og metoder.

Det legges opp til et to-dagers fordypningsseminar hvor eksperter fra Vivax-Metrotech bistår Megger AS for best mulig undervisning i kabelsøkingsteknologi. Det blir omkring 50% med teori og 50% praktiske øvelser i påvisning- og deteksjonsteknikker.

Avreise fra Norge mandag og hjemreise torsdag. Tirsdag og onsdag er avsatt til seminaret. Onsdag kveld etter endt seminar besøker vi Bamberg sin berømte gamleby hvor vi spiser middag og får en omvisning blandt serverdighetene.


KOMPETANSEMÅL


Gi kursdeltagere inngående teoretiske kunnskaper om påvisning og deteksjonsarbeid samt praktisk erfaringer med alle påvisningsmetoder i felt med forskjellig deteksjonsutstyr. Kurset gir nødvendig kompetanse for å kunne arbeide som kabel- rørpåviser.

Megger sine fagseminarer og kurs tilfredsstiller kravet til dokumentert opplæring og FEK forskriften med over 35 års erfaring har vi opparbeidet viktig kompetanse som formidles under våre kurs. Kompetansebevis kan utstedes til deltakerne for å oppfylle lovens krav til dokumentasjon.


AGENDA


Agenda for seminaret, dag 1:

 • passivt søk med radiofrekvens og 50Hz
 • begrensninger og feilkilder ved passivt søk
 • grunnleggende elektromagnetisk teori
 • maksimum- og minimumsmetoden
 • aktiv kabelsøking og valg av frekvenser og effekter
 • prosedyre for et vanlig trasésøk
 • dybdemåling med trianguleringsmetoden
 • virkning av eliptiske felt
 • tradisjonell verifisering av forvrengte EM (elektromagn. felter)
 • ny transvers metode for verifisering av forvrengte EM
 • hvordan unngå feilpåvisning og feil dybdemåling ved skjeve eliptiske felter
 • beregne kabelens virkelige posisjon ved eliptiske felt
 • offset vektor lokalisering med ny vLoc3 teknologi
  • praktiske øvelser ute i felt for ovennevnte emner
 • innføring i ny 3D lokaliseringsteknologi, ref. vLoc3-Pro
 • foredag med ekspert fra Vivax-Metrotech

Agenda for dag 2:

 • induktiv tilkoblingsmetode
 • induktiv direkte tilkoblingsmetode
 • ulike konduktive tilkoblingsmetoder
 • tips for konduktiv tilkobling på gatelys
 • tips for konduktiv tilkobling på kabler i drift
 • hva sier FSE vedrørende tilkoblinger av utstyr
 • hvordan finne kabler på tamp, beste metode
 • bruk av sonder på plastrør
 • presentasjon av spesielle metoder, strømstyrkemåling
 • presentasjon av spesielle metoder, Signal Select
 • gjennomgang av moderne søkeutstyr med GPS muligheter og programvare for dette
 • innføring i programvare for PC, cloud database og oppsett av søkere, eksport og lagring av data
 • multifrekvens teknologi for identifisering av rett kabeltrase
  • praktiske øvelser i felt med ovennevnte tekniker
 • innføring i ny xmtr-rcvr link teknologi
 • foredrag med ekspert fra Vivax-Metrotech om tilkoblings- og selekteringsmetoder

GJENNOMFØRING


For mer informasjon om det kostnader, påmelding, det faglige opplegget, reise og opphold send en henvendelse til post@megger.no eller fyll inn kontaktskjema her. Send gjerne forespørsel for å motta et uforpliktende pristilbud på dette seminaret. Megger ordner med det praktiske reiseopplegget og hotellovernatting men fagseminaret krever et minsteantall deltagere og vi tar forbehold om gjennomføring dersom det blir for få påmeldte. Kursdeltagere tildeles teorimateriell og kursbevis i etterkant av gjennomføringen. For informasjon om kursavgift og andre praktiske opplysninger send oss en epost på post(at)megger.no. Påmelding er bindende. Megger tar forbehold om avlysning av kurs ved sykdom, for få påmeldte eller force majeure.

Ta kontakt for mer informasjon per telefon 22 28 00 40. Påmelding klikk her...

 

Fyll inn skjema på denne siden for hver kursdeltager dere har meldt på. Kun registrerte kursdeltagere vil få utstedt et gyldig sporbart kursbevis fra Megger AS etter fullført kurs. 

Megger sine kurs hjelper arbeidsgiver tilfredsstille krav til dokumentert opplæring i henhold til FEK «Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr», hvor forskriften stiller krav til foretak og personer som utfører eller tilbyr å utføre arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr. FEK stiller krav til faglig utdanning, men presiserer også i § 5 at personell skal holdes faglig oppdatert på gjeldende forskrifter, normer og den teknologiske utviklingen. Med dette sier man at det må foreligge et opplegg i virksomheten for å holde personellet faglig oppdatert og at opplæringen skal dokumenteres. Megger sine kurs hjelper bedriften tilfredsstille disse krav.

Deltagere skal registreres i forkant av det aktuelle kurset og oppmøte kontrolleres før kursbevis utstedes. Ta kontakt med Megger AS for hjelp til dette eller for endringer i allerede registrerte påmeldinger, post(at)megger.no.

Nedenfor finner du et evalueringsskjema vi ber deg fylle ut snarest mulig etter at du har deltatt på et eller flere av våre kurs eller fagseminarer. Denne tilbakemeldingen er meget viktig for oss slik at vi skal kunne forbedre og utvikle videre vår fagopplæing og utdannelse av elektroteknisk personell.

Tilbakemeldingen er helt anonym ! På forhånd takk for hjelpen !