Aldringsdiagnose, HV DC test, VLF AC test og PD (korona) seminar.

Seminaret gir en god innføring i ulike test- og diagnosemetoder for energikabler. Tar for seg alle fagområder med høyspent kabeltesting med både AC og DC samt integral diagnosemetoder.

 • Produktinfo
 • Deltager kursregistrering
 • Tilbakemeldingsskjema

KURSINFORMASJON


Kurset tar for seg alle fagområder innen høyspent kabeltesting med både DC og AC metoder samt PD måling og aldringsdiagnosemetoder.


KOMPETANSEMÅL


Gi kursdeltagere inngående kunnskaper om ulike AC/DC høyspent testmetoder, testnormer, rutiner og oppfølgingsarbeid. Kurset gir nødvendig kompetanse for å kunne utføre relevante tester og diagnosemålinger på energikabler samt å kunne tolke måleresultatene.

Megger sine fagseminarer og kurs tilfredsstiller kravet til dokumentert opplæring og FEK forskriften med over 35 års erfaring har vi opparbeidet viktig kompetanse som formidles under våre kurs. Kompetansebevis kan utstedes til deltakerne for å oppfylle lovens krav til dokumentasjon.


AGENDA


Her er agendaen for seminaret:

 • kabelkonstruksjoner og historikk
 • kabelfeil, svakheter, PD og vanntrevekst
 • hvilke kabelfeil kan inntreffe ?
 • begrepet space charges og vanntrær
 • tradisjonell høyspent DC testing av kabler
 • høyspent AC Hz testing
 • høyspent VLF Sinus testing
 • høyspent VLF cosinus square testing
 • høyspent DAC testing
 • PD (partial discharge) diagnose og lokalisering
 • punktnøyaktig deteksjon av PD
 • IRC aldringsdiagnose av PEX kabler
 • tangens delta aldringsdiagnose av PEX kabler  
 • RVM aldringsdiagnose av massekabler
 • diagnosemålinger med isolasjonstester (PI, DAR, DD)
 • TDR impedanse fingerprint målinger
 • en oversikt over utstyrsmuligheter, portable løsninger og målebilmonterte systemer

GJENNOMFØRING


Kurset kan avholdes ute hos den enkelte bedrift eller ved Megger sine lokaler i Sarpsborg. Antatt varighet er omkring 4 timer avhengig av eventuelle praktiske øvelser i felt. Kursdeltagere tildeles teorimateriell og eventuelt kursbevis i etterkant av gjennomføringen. Påmelding kan skje via e-post eller kontaktskjema på nettside. For informasjon om kursavgift og andre praktiske opplysninger send oss en epost på post(at)megger.no. Påmelding er bindende og ved avbestilling senere enn 3 dager før kursstart belastes kunden for full pris. Megger tar forbehold om avlysning av kurs ved sykdom, for få påmeldte eller force majeure.

Ta kontakt for mer informasjon og et uforpliktende tilbud på kurset. E-post: post(at)megger.no 

 

Fyll inn skjema på denne siden for hver kursdeltager dere har meldt på. Kun registrerte kursdeltagere vil få utstedt et gyldig sporbart kursbevis fra Megger AS etter fullført kurs. 

Megger sine kurs hjelper arbeidsgiver tilfredsstille krav til dokumentert opplæring i henhold til FEK «Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr», hvor forskriften stiller krav til foretak og personer som utfører eller tilbyr å utføre arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr. FEK stiller krav til faglig utdanning, men presiserer også i § 5 at personell skal holdes faglig oppdatert på gjeldende forskrifter, normer og den teknologiske utviklingen. Med dette sier man at det må foreligge et opplegg i virksomheten for å holde personellet faglig oppdatert og at opplæringen skal dokumenteres. Megger sine kurs hjelper bedriften tilfredsstille disse krav.

Deltagere skal registreres i forkant av det aktuelle kurset og oppmøte kontrolleres før kursbevis utstedes. Ta kontakt med Megger AS for hjelp til dette eller for endringer i allerede registrerte påmeldinger, post(at)megger.no.

Nedenfor finner du et evalueringsskjema vi ber deg fylle ut snarest mulig etter at du har deltatt på et eller flere av våre kurs eller fagseminarer. Denne tilbakemeldingen er meget viktig for oss slik at vi skal kunne forbedre og utvikle videre vår fagopplæing og utdannelse av elektroteknisk personell.

Tilbakemeldingen er helt anonym ! På forhånd takk for hjelpen !