Kurs i avansert isolasjonstesting (megging).

Nytt revidert og utvidet kurs med grunnleggende teori om isolasjonstesting samt trafotesting og avanserte metoder som SV/DD/DAR/PI.

 • Produktinfo
 • Deltager kursregistrering
 • Tilbakemeldingsskjema

KURSINFORMASJON 


Grunnleggende elektroteori samt utvidet agenda med mer praktisk vinkling til målinger av kabler og transformatorer. Praktisk betjening av instrumenter samt bruk av megger til kappetesting etter REN 9113.

Kurset omhandler alt fra enkel bruk av isolasjonstester, for å verifisere om kabler, transformatorer o.l. er i orden, til å ta for seg mer avansert bruk med diagnosemetoder der avdekker aldringsfenomener i isolasjonen. Det er viktig at montører og ingeniører forstår hvordan og ikke minst hvorfor man gjør ulike typer isolasjonstesting slik at resultatene blir korrekte og til å stole på. Mange har avanserte isolasjonstestere uten å benytte de mulighetene instrumentet har fordi man mangler kunnskap. 


KOMPETANSEMÅL


Gi kursdeltagere inngående teoretiske kunnskaper om isolasjonstesting samt praktisk erfaringer med testing i felt og hands-on med ulike instrumenter. Kurset gir nødvendig kompetanse for å kunne arbeide med isolasjonstesting.

Megger sine fagseminarer og kurs tilfredsstiller kravet til dokumentert opplæring og FEK forskriften med over 35 års erfaring har vi opparbeidet viktig kompetanse som formidles under våre kurs. Kompetansebevis kan utstedes til deltakerne for å oppfylle lovens krav til dokumentasjon.


AGENDA


Den teoretiske delen omhandler følgende agenda:

 • Grunnleggende elektromagnetisk teori.
 • Hvorfor isolasjonstesting med DC? Høyspenttesting med AC kontra DC.
 • Hva kan en "megger" avsløre og tekniske data til utstyret
 • Referanser til normer og forskrifter
 • Innvirkning fra temperatur og fuktighet
 • Testing av spesielt lange kabler
 • Test av kabler fase-fase / fase-skjerm, ulike testoppsett 
 • Generelt om testing av trafoer og generatorer
 • Ulike testoppsett for test og kontroll av transformatorer
 • Problematikk med krypstrømmer og korrekt tilkobling og bruk av "guard", krav IEC1010-1:2001
 • Basis bruk av isolasjonstesteren, momentan test
 • Måling over tid, step-test-måling
 • Utvidet gjennomgang av aldringsdiagnose/ analysemetoder som polarisasjonsindeks- og absorpsjonsforholdmåling (PI, DAR, DD) 
 • Forklaring av begrepet "space charges", "vanntrevekst", "elektrisk tre" etc.  
 • Utladningsstrømmer og dielektrisk utladningsmåling
 • Bruk av brennfunksjon og ramptesting
 • Bruk av isolasjonstester til kappetesting på TSLF i henhold til nyeste REN 9113 
 • Nytt: Begrensinger ved isolasjonstest og alternative kabeltest med VLF testing etter IEC 60502-2
 • Lagringsmuligheter og behandling av data
 • Dataoverføringsprosedyre til PC progr. samt kort gjennomgang av PowerDB software (ref. MIT meggere)

Vi har til rådighet et stort kabeltestfelt med TSLF kabler utenfor Megger AS sitt kontor og i tillegg har vi satt opp følgende "teststasjoner" for praktiske øvelser under kurset: 

Testbenk for simulering av høyohmige feil og
test av ulike isolasjonstestmetoder.
50kVA defekt transformator 
for praktiske øvelser.

GJENNOMFØRING

Kurset kan avholdes ute hos den enkelte bedrift eller ved Megger sine lokaler i Sarpsborg. Antatt varighet er omkring 3 timer avhengig av gjennomføringen til de praktiske øvelser i felt. Kursdeltagere tildeles teorimateriell og eventuelt kursbevis i etterkant av gjennomføringen. Påmelding kan skje via e-post eller kontaktskjema på nettside. For informasjon om kursavgift og andre praktiske opplysninger send oss en epost på post(at)megger.no. Påmelding er bindende og ved avbestilling senere enn 3 dager før kursstart belastes kunden for full pris. Megger tar forbehold om avlysning av kurs ved sykdom, for få påmeldte eller force majeure.

Ta kontakt for mer informasjon per telefon 22 28 00 40. Påmelding klikk her...

 

Fyll inn skjema på denne siden for hver kursdeltager dere har meldt på. Kun registrerte kursdeltagere vil få utstedt et gyldig sporbart kursbevis fra Megger AS etter fullført kurs. 

Megger sine kurs hjelper arbeidsgiver tilfredsstille krav til dokumentert opplæring i henhold til FEK «Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr», hvor forskriften stiller krav til foretak og personer som utfører eller tilbyr å utføre arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr. FEK stiller krav til faglig utdanning, men presiserer også i § 5 at personell skal holdes faglig oppdatert på gjeldende forskrifter, normer og den teknologiske utviklingen. Med dette sier man at det må foreligge et opplegg i virksomheten for å holde personellet faglig oppdatert og at opplæringen skal dokumenteres. Megger sine kurs hjelper bedriften tilfredsstille disse krav.

Deltagere skal registreres i forkant av det aktuelle kurset og oppmøte kontrolleres før kursbevis utstedes. Ta kontakt med Megger AS for hjelp til dette eller for endringer i allerede registrerte påmeldinger, post(at)megger.no.

Nedenfor finner du et evalueringsskjema vi ber deg fylle ut snarest mulig etter at du har deltatt på et eller flere av våre kurs eller fagseminarer. Denne tilbakemeldingen er meget viktig for oss slik at vi skal kunne forbedre og utvikle videre vår fagopplæing og utdannelse av elektroteknisk personell.

Tilbakemeldingen er helt anonym ! På forhånd takk for hjelpen !