Kurs i avansert kabelpåvisning og deteksjonsarbeid.

Kurs i kabel- og rørsøking med grunnleggende teori samt praktiske øvelser i felt. Tar også for seg avanserte metoder for selektering av rett trase, markørsøk, sondesøk, GPS innmåling m.m.

 • Produktinfo
 • Deltager kursregistrering
 • Tilbakemeldingsskjema

KURSINFORMASJON


Kabel- og rørpåvisning er et fagområde hvor Megger AS (tidligere Seba nor AS) i alle år har satset tungt, også når det gjelder kursvirksomhet. Vi har meget god fagkompetanse på området og lang praktisk erfaring, i tillegg er vi markedsledende leverandør av påvisningsutstyr i Norge med kvalitetsutstyr fra produsenter som amerikanske Vivax-Metrotech og tyske Seba KMT (Megger).

Kabelpåvisningskurset tar for seg grunnleggende elektromagnetisk teori samt detaljert kunnskap om signaloverføring, frekvenser, elektromagnetiske felter, deteksjonsmetoder, tilkoblingsmetoder induktivt/konduktivt, dybdemåling, selektering av riktig trasé, tekniker for eliminering av avvik, sonde- og markørdeteksjon og mye mer.

 

KOMPETANSEMÅL


Gi kursdeltagere inngående teoretiske kunnskaper om påvisning og deteksjonsarbeid samt praktisk erfaringer med alle påvisningsmetoder i felt med forskjellig deteksjonsutstyr. Kurset gir nødvendig kompetanse for å kunne arbeide som kabel- rørpåviser.

Megger sine fagseminarer og kurs tilfredsstiller kravet til dokumentert opplæring og FEK forskriften med 40 års erfaring har vi opparbeidet viktig kompetanse som formidles under våre kurs. Kompetansebevis kan utstedes til deltakerne for å oppfylle lovens krav til dokumentasjon.


AGENDA


Her følger en agenda over vårt fordypningskurs i kabelpåvisning:

 • grunnleggende elektromagnetisk teori
 • maksimum- og minimumsmetoden
 • passivt søk med radiofrekvens og 50Hz
 • begrensninger og feilkilder ved passivt søk
 • aktiv kabelsøking og valg av frekvenser og effekter
 • prosedyre for et vanlig trassesøk
 • dybdemåling med trianguleringsmetoden
 • virkning av eliptiske felt
 • hvordan unngå feilpåvisning og feil dybdemåling ved skjeve eliptiske felter
 • beregne kabelens virkelige posisjon ved eliptiske felt
 • ulike faktorer som påvirker dybdemåling
 • induktiv tilkoblingsmetode
 • induktiv direkte tilkoblingsmetode
 • ulike konduktive tilkoblingsmetoder
 • tips for konduktiv tilkobling på gatelys
 • tips for konduktiv tilkobling på kabler i drift
 • hva sier FSE vedrørende tilkoblinger av utstyr
 • hvordan finne kabler på tamp, beste metode
 • bruk av sonder for søk av plastrør
 • presentasjon av spesielle metoder, strømstyrkemåling
 • presentasjon av spesielle metoder, Signal Select & Signal Direction
 • multifrekvens teknologi for identifisering av rett kabeltrase
 • eksempler på anbefalt utstyr til ulike applikasjoner
 • 3D vektorbasert metode for påvisning med sideveis meterangivelse og dybde 
 • 3D planvisning gir en ny "radar" visning av ledningstrasé
 • 3D maksimum gir maksdeteksjon fra alle vinkler
 • gjennomgang av moderne søkeutstyr med GPS muligheter og programvare for dette
 • Fokus på sikkerhet (HMS) ved ulike tilkoblinger av senderutstyr for å hindre ulykker
 • praktiske øvelser i felt og betjening av ulike modeller påvisningsinstrumenter

GJENNOMFØRING


Kurset kan avholdes ute hos den enkelte bedrift eller ved Megger sine lokaler i Sarpsborg. Antatt varighet er omkring 6 timer avhengig av gjennomføringen til de praktiske øvelser i felt. Kursdeltagere tildeles teorimateriell og eventuelt kursbevis i etterkant av gjennomføringen. Påmelding kan skje via e-post eller kontaktskjema på nettside. For informasjon om kursavgift og andre praktiske opplysninger send oss en epost på post(at)megger.no. Påmelding er bindende og ved avbestilling senere enn 3 dager før kursstart belastes kunden for full pris. Megger tar forbehold om avlysning av kurs ved sykdom, for få påmeldte eller force majeure.

(Rørsøking er tatt opp som egen kursdag da spesielle problemer og teknikker benyttes på trasesøk av rør.)

Ta kontakt for mer informasjon per telefon 22 28 00 40. Påmelding klikk her...

NB: Dette kurset holdes også gjerne ute hos kunde over hele landet og agenda kan tilpasse individuelt behov.

 

Fyll inn skjema på denne siden for hver kursdeltager dere har meldt på. Kun registrerte kursdeltagere vil få utstedt et gyldig sporbart kursbevis fra Megger AS etter fullført kurs. 

Megger sine kurs hjelper arbeidsgiver tilfredsstille krav til dokumentert opplæring i henhold til FEK «Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr», hvor forskriften stiller krav til foretak og personer som utfører eller tilbyr å utføre arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr. FEK stiller krav til faglig utdanning, men presiserer også i § 5 at personell skal holdes faglig oppdatert på gjeldende forskrifter, normer og den teknologiske utviklingen. Med dette sier man at det må foreligge et opplegg i virksomheten for å holde personellet faglig oppdatert og at opplæringen skal dokumenteres. Megger sine kurs hjelper bedriften tilfredsstille disse krav.

Deltagere skal registreres i forkant av det aktuelle kurset og oppmøte kontrolleres før kursbevis utstedes. Ta kontakt med Megger AS for hjelp til dette eller for endringer i allerede registrerte påmeldinger, post(at)megger.no.

Nedenfor finner du et evalueringsskjema vi ber deg fylle ut snarest mulig etter at du har deltatt på et eller flere av våre kurs eller fagseminarer. Denne tilbakemeldingen er meget viktig for oss slik at vi skal kunne forbedre og utvikle videre vår fagopplæing og utdannelse av elektroteknisk personell.

Tilbakemeldingen er helt anonym ! På forhånd takk for hjelpen !