Kurs i SF6 gass håndtering.

Oppfriskningskurs i SF6 håndtering med gjennomgang av metoder og utstyr samt regelverk for utførelse.

 • Produktinfo
 • Deltager kursregistrering
 • Tilbakemeldingsskjema

KURSINFORMASJON


I samarbeid med tyske DILO har Megger AS utarbeidet et kursopplegg på norsk omkring SF6 gass håndtering i henhold til gjeldende internasjonale og norske normer. 


KOMPETANSEMÅL


Kurset vil ikke lede frem til noen sertifisering av personell men vil være tiltenkt personer som ønsker oppdatert informasjon om gjeldende regelverk rundt SF6 gasshåndtering, betjening og prosedyrer av SF6 håndteringsutstyr, vedlikehold av utstyr, oversikt over tilgjengelige instrumenter for analyse og lekkasjesøk m.m.

Tyske DILO Armaturen und Anlagen GmbH er en av få selskaper i Europa som er akkreditert for SF6 sertifisering. For kurs som leder til sertifisering så tilbys dette i Tyskland hos DILO fabrikken og dette kan bestilles via Megger AS, kontakt oss på post(at)megger.no.

Megger sine fagseminarer og kurs tilfredsstiller kravet til dokumentert opplæring og FEK forskriften med over 35 års erfaring har vi opparbeidet viktig kompetanse som formidles under våre kurs. Kompetansebevis kan utstedes til deltakerne for å oppfylle lovens krav til dokumentasjon.


AGENDA


 • SF6 gass egenskaper, kvalitet og bruksområder
 • IEC spesifikasjoner for SF6 gass
 • generelt om arbeid med SF6 gass
 • oversikt over ulike metoder og utstyr for håndtering av SF6 gass
 • gjennomgang av lekkasje- og analyseinstrumenter for SF6 gass
 • EU direktivet 2015/2066 og internasjonalse retningslinjer
 • overvåking av SF6 gass  
 • krav til service og vedlikehold av SF6 gass utstyr
 • informasjon om DILO sitt SF6 arbeid og kompetanse som verdens ledende utstyrsleverandør 

GJENNOMFØRING


Kurset kan avholdes ute hos den enkelte bedrift eller ved Megger sine lokaler i Sarpsborg. Antatt varighet er omkring 4 timer avhengig av gjennomføringen til praktisk hands-on med utstyr. Kursdeltagere tildeles teorimateriell og eventuelt kursbevis i etterkant av gjennomføringen. Påmelding kan skje via e-post eller kontaktskjema på nettside. For informasjon om kursavgift og andre praktiske opplysninger send oss en epost på post(at)megger.no. Påmelding er bindende og ved avbestilling senere enn 3 dager før kursstart belastes kunden for full pris. Megger tar forbehold om avlysning av kurs ved sykdom, for få påmeldte eller force majeure.

Ta kontakt for mer informasjon per telefon 22 28 00 40. Påmelding klikk her...

 

Fyll inn skjema på denne siden for hver kursdeltager dere har meldt på. Kun registrerte kursdeltagere vil få utstedt et gyldig sporbart kursbevis fra Megger AS etter fullført kurs. 

Megger sine kurs hjelper arbeidsgiver tilfredsstille krav til dokumentert opplæring i henhold til FEK «Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr», hvor forskriften stiller krav til foretak og personer som utfører eller tilbyr å utføre arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr. FEK stiller krav til faglig utdanning, men presiserer også i § 5 at personell skal holdes faglig oppdatert på gjeldende forskrifter, normer og den teknologiske utviklingen. Med dette sier man at det må foreligge et opplegg i virksomheten for å holde personellet faglig oppdatert og at opplæringen skal dokumenteres. Megger sine kurs hjelper bedriften tilfredsstille disse krav.

Deltagere skal registreres i forkant av det aktuelle kurset og oppmøte kontrolleres før kursbevis utstedes. Ta kontakt med Megger AS for hjelp til dette eller for endringer i allerede registrerte påmeldinger, post(at)megger.no.

Nedenfor finner du et evalueringsskjema vi ber deg fylle ut snarest mulig etter at du har deltatt på et eller flere av våre kurs eller fagseminarer. Denne tilbakemeldingen er meget viktig for oss slik at vi skal kunne forbedre og utvikle videre vår fagopplæing og utdannelse av elektroteknisk personell.

Tilbakemeldingen er helt anonym ! På forhånd takk for hjelpen !