Grunnkurs i rørledningssøk og vannlekkasjelytting.

Dette er to viktige fagområder som henger sammen siden lekkasjelytting krever at man kjenner rørledningens posisjon for å kunne detekteres. Dermed må påvisning av ledningstrase utføres først før effektiv lekkasjelytting kan utføres.

Produktinfo

Megger AS inviterer til kurs i ledningssøk og lekkasjelytting i våre lokaler på Grålum i Sarpsborg.  
Oppstart klokken 9:00 med 3-4 timer teori etterfulgt av praktiske øvelser på testfelt med ledningssøk og for marklytting med lekkasjelyder fra plast, eternitt, støpejern og stålrør.

KURSINFORMASJON


Kurset gir en teoretisk og praktisk gjennomgang av ulike metoder for søk og påvisning av rørledninger med ulike metoder og utstyr samt deteksjon og lokalisering av vannlekkasjer med lekkasjelytterutstyr. 


KOMPETANSEMÅL


Gir kursdeltagere viktig grunnleggende kompetanse innen påvisning og lekkasjesøk teoretiske kunnskaper om metoder for lekkasjesøk samt praktisk erfaring med lekkasjelytting med forskjellig deteksjonsutstyr.

Megger sine fagseminarer og kurs tilfredsstiller kravet til dokumentert opplæring og FEK forskriften med over 40 års erfaring har vi opparbeidet viktig kompetanse som formidles under våre kurs. Kompetansebevis kan utstedes til deltakerne for å oppfylle lovens krav til dokumentasjon.


AGENDA LEDNINGSSØK OG DETEKSJONSARBEID:


Kompendier deles ut og følgende fagområder gjennomgås:

 • passiv søking med radiofrekvenser på både rør og kabler
 • passiv søking med 50Hz frekvens på strømførende energikabler
 • begrensninger og feilkilder ved passivt søk
 • maksimum- og minimumsmetoden
 • aktivt rørsøking og valg av frekvenser og effekter
 • anbefalte prosedyrer for et trasésøk
 • dybdemåling med trianguleringsmetoden
 • virkning av eliptiske felt
 • hvordan unngå feilpåvisning og feil dybdemåling ved skjeve eliptiske felter
 • beregne rørets virkelige posisjon ved eliptiske felt
 • induktiv tilkoblingsmetode
 • induktive blindsøkingsteknikker
 • induktiv direkte tilkoblingsmetode
 • ulike konduktive tilkoblingsmetoder, hva gir økt rekkevidde?
 • tips for konduktiv tilkobling på gatelys kabler
 • hvordan søke duktile rør med ytre isolerende coating mot jord, beste metode
 • bruk av sonder for å lokalisere plastrør
 • presentasjon av spesielle metoder, strømstyrkemåling
 • utstyrsbegrensninger i henhold til internasjonale strålingsdirektiver, hva er tillatt?
 • Ny 3D vektorbasert metode for påvisning med sideveis meterangivelse og dybde
 • Ny 3D planvisning gir en ny "radar" visning av ledningstrasé
 • Ny 3D maksimum gir maksdeteksjon fra alle vinkler
 • Ny 3D sondesøk metode gjør det uslåelige enkelt å lokalisere sonder
 • gjennomgang av moderne søkeutstyr med GPS muligheter og programvare
 • praktiske øvelser i felt og betjening av ulike modeller påvisningsinstrumenter

AGENDA LEKKASJELYTTING:


Kompendier deles ut og følgende fagområder gjennomgås:

 • lekkasjer - rørmaterialet, jordsmonnet, type rørskade
 • lekkasjelytting - forlokalisering med stavlytter
 • lekkasjelytting - punktnøyaktig etterlokalisering med marklytter
 • lekkasjelytting – histogram metoden
 • lekkasjelytting – pendelmåling og DSA teknologi
 • lekkasjelytting – tidsmåling
 • tiltak for å begrense omgivelsesstøy
 • GPS logging og lagring av lekkasjelyd for senere analyse
 • praktiske øvelser på testfelt med marklyttere, lokalisering av lekkasjer på PVC-150mm-30ms, PE-120mm-27ms, Stål-100mm-76ms og Duktil-150mm-11ms.

GJENNOMFØRING


Kurset kan avholdes ved Megger sine lokaler i Sarpsborg. Antatt varighet er omkring 5-6 timer avhengig av gjennomføringen til de praktiske øvelser i felt. Kursdeltagere tildeles teorimateriell og eventuelt kursbevis i etterkant av gjennomføringen. Påmelding kan skje via e-post eller kontaktskjema på nettside. For informasjon om kursavgift og andre praktiske opplysninger send oss en epost på post(at)megger.no. Påmelding er bindende og ved avbestilling senere enn 3 dager før kursstart belastes kunden for full pris. Megger tar forbehold om avlysning av kurs ved sykdom, for få påmeldte eller force majeure.