Kurs i avanserte påvisnings og deteksjonsteknikker for rør- og ledningssøk.

Dette kurset omhandler viktig grunnleggende kunnskap i påvisning av rørtraséer, både metallrør og plastrør. Kurset er todelt og består av en teoretisk del og en praktisk del med søk ute i felt.

 • Produktinfo
 • Deltager kursregistrering
 • Tilbakemeldingsskjema

KURSINFORMASJON


Dette kurset formidler viktig basiskunnskap om deteksjon og søk av rørtraséer, både vannrør og avløpsrør. Kurset er todelt og består av en teoretisk del og en praktisk del med demonstrering av ulike tekniker og søkeinstrumenter ute i felt. Kurset omhandler også påvisning og søk av kabeltraséer, søk etter passive ballmarkører, GPS innmåling m.m. men er spisset mot rørsøk.

Deteksjon og søk etter rørtraséer kan være ekstra utfordrende sammenlignet med vanlig kabelsøk fordi metallrør generelt sett leder dårligere elektriske signaler enn kabler samt at rør i Norge ofte ligger ekstra dypt nedgravd. Dette krever spesielle teknikker og tilkoblingsmetoder samt kunnskap om valg av optimal søkefrekvens, utgangseffekt etc.

Etter gjennomført kurs utstedes kursbevis av Megger AS, Norges fremste ekstperter innen kabel- og rørsøking.


KOMPETANSEMÅL


Gi kursdeltagere teoretiske kunnskaper om påvisning og deteksjonsarbeid samt praktisk erfaringer med påvisningsmetoder i felt med forskjellig deteksjonsutstyr. Kurset gir nødvendig kompetanse for å kunne utføre deteksjonsarbeid av nedgravde kabler og rør.

Megger sine fagseminarer og kurs tilfredsstiller kravet til dokumentert opplæring og med over 40 års erfaring har vi opparbeidet viktig kompetanse som formidles under våre kurs. Kompetanse/kursbevis kan utstedes til deltakerne for å oppfylle lovens krav til dokumentasjon.

Dette kurset i rør / ledningssøk går lengre enn, og er mer detaljert, enn "operatørbevis kurs" og er derfor godt egnet for viderekommende innen faget.


AGENDA


 • passiv søking med radiofrekvenser på både kabler og rør
 • passiv søking med 50Hz frekvens på strømførende energikabler
 • begrensninger og feilkilder ved passivt søk
 • maksimum- og minimumsmetoden
 • aktivt rørsøking og valg av frekvenser og effekter
 • anbefalte prosedyrer for et trasésøk
 • dybdemåling med trianguleringsmetoden
 • virkning av eliptiske felt
 • hvordan unngå feilpåvisning og feil dybdemåling ved skjeve eliptiske felter
 • ulike årsaker til avvik og feil dybdemåling
 • beregne rørets virkelige posisjon ved eliptiske felt
 • induktiv tilkoblingsmetode
 • induktive blindsøkingsteknikker
 • induktiv direkte tilkoblingsmetode
 • ulike konduktive tilkoblingsmetoder, hva gir økt rekkevidde?
 • tips for konduktiv tilkobling på gatelys kabler
 • tips for konduktiv tilkobling på kabler i drift
 • hvordan søke duktile rør med ytre isolerende coatingbelegg mot jord, beste metode
 • bruk av sonder for å lokalisere plastrør
 • tips for plastrørsøk med marklytter og RSP3 generator
 • presentasjon av spesielle metoder, strømstyrkemåling
 • multifrekvens teknologi for identifisering av riktig trasé i områder med smitte og stor kabeltetthet
 • utstyrsbegrensninger i henhold til internasjonale strålingsdirektiver, hva er tillatt? 
 • Ny 3D vektorbasert metode for påvisning med sideveis meterangivelse og dybde 
 • Ny 3D planvisning gir en ny "radar" visning av ledningstrasé
 • Ny 3D maksimum gir maksdeteksjon fra alle vinkler
 • Ny 3D sondesøk metode gjør det uslåelige enkelt å lokalisere sonder
 • gjennomgang av moderne søkeutstyr med GPS muligheter og programvare for dette
 • GPS innmåling av rørledninger og objekter
 • praktiske øvelser i felt og betjening av ulike modeller påvisningsinstrumenter
   

GJENNOMFØRING


Kurset kan avholdes ute hos den enkelte kommune eller bedrift. Antatt varighet er omkring 5-6 timer avhengig av gjennomføringen til de praktiske øvelser i felt. Kursdeltagere tildeles teorimateriell og eventuelt kursbevis i etterkant av gjennomføringen. Påmelding kan skje via e-post eller kontaktskjema på nettside. For informasjon om kursavgift og andre praktiske opplysninger send oss en epost på post(at)megger.no. Påmelding er bindende og ved avbestilling senere enn 3 dager før kursstart belastes kunden for full pris. Megger tar forbehold om avlysning av kurs ved sykdom, for få påmeldte eller force majeure.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon og pris for nevnte kursopplegg. Megger AS, telefon 22 28 00 40.

 

Fyll inn skjema på denne siden for hver kursdeltager dere har meldt på. Kun registrerte kursdeltagere vil få utstedt et gyldig sporbart kursbevis fra Megger AS etter fullført kurs. 

Megger sine kurs hjelper arbeidsgiver tilfredsstille krav til dokumentert opplæring i henhold til FEK «Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr», hvor forskriften stiller krav til foretak og personer som utfører eller tilbyr å utføre arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr. FEK stiller krav til faglig utdanning, men presiserer også i § 5 at personell skal holdes faglig oppdatert på gjeldende forskrifter, normer og den teknologiske utviklingen. Med dette sier man at det må foreligge et opplegg i virksomheten for å holde personellet faglig oppdatert og at opplæringen skal dokumenteres. Megger sine kurs hjelper bedriften tilfredsstille disse krav.

Deltagere skal registreres i forkant av det aktuelle kurset og oppmøte kontrolleres før kursbevis utstedes. Ta kontakt med Megger AS for hjelp til dette eller for endringer i allerede registrerte påmeldinger, post(at)megger.no.

Nedenfor finner du et evalueringsskjema vi ber deg fylle ut snarest mulig etter at du har deltatt på et eller flere av våre kurs eller fagseminarer. Denne tilbakemeldingen er meget viktig for oss slik at vi skal kunne forbedre og utvikle videre vår fagopplæing og utdannelse av elektroteknisk personell.

Tilbakemeldingen er helt anonym ! På forhånd takk for hjelpen !