Kabelfeilsøking med støtspenningsgenerator og marklytterutstyr.

Grunnleggende innføring i metode for kabelfeilsøking med støtspenningsgenerator. Akustisk punktnøyaktig metode.

 • Produktinfo
 • Deltager kursregistrering
 • Tilbakemeldingsskjema

KURSINFORMASJON


Dette fagkurset omhandler de viktige sikkerhetsmessige aspektene omkring tradisjonell bruk av støtspenningsgenerator. Feil bruk og ikke minst feil tilkobling av slik høyspentutstyr kan medføre personulykker og skade på utstyret. Dette seminaret er relevant for både ingeniører, teknikere, driftsledere, nettsjefer og montører. 

Kurset har en teoretisk og en praktisk del gjennomføres ved vårt kontor på Bjørnstadmyra. Vi disponerer her et kabeltestfelt med mange nedgravde feilbeheftede kabler. Her kan vi kjøre praktiske øvelser med støtspenningsgenerator og egnet marklytterutstyr for punktnøyaktig deteksjon av feilstedet.


KOMPETANSEMÅL


Gi kursdeltagere inngående teoretiske kunnskaper om kabelfeilsøking med støtspenningsgenerator akustisk metode samt praktisk erfaringer i felt. Kurset gir nødvendig kompetanse for å kunne arbeide med slik kabelfeilsøking.

Megger sine fagseminarer og kurs tilfredsstiller kravet til dokumentert opplæring og FEK forskriften med over 35 års erfaring har vi opparbeidet viktig kompetanse som formidles under våre kurs. Kompetansebevis kan utstedes til deltakerne for å oppfylle lovens krav til dokumentasjon.


AGENDA


Seminarets innhold følger nedenfor:

 • Grunnleggende måleteknisk prinsipp og oppbygning av støtgeneratorutstyr
 • Korrekt forskriftsmessig tilkobling av støtgenerator på feilbeheftet kabel ref. FSE
 • Problematikken omkring bruk på uskjermet 4-leder kabel og risiko for farlige skrittspenninger i marken
 • Ulike oppkoblinger ved brudd, vanlig jordfeil og feil mellom to faser innbyrdes
 • Gjennomgang av sikkerhetsprosedyrer og viktige merknader
 • Eksempler på ulykker og tiltak for å sikre at dette ikke skjer (prosedyre korrekt bruk)
 • Viktigheten av rett spenningsnivå valg og valg av utgangsenergi (Ws/J)
 • Gjennomgang av marklytterutstyr med både elektromagnetisk puls mottak og akustisk lyd
 • Presentasjon av ulike utstyrsalternativer
 • Praktiske øvelser og feilsøking på Megger AS sitt kabeltestfelt

GJENNOMFØRING


Kurset kan avholdes ute hos den enkelte bedrift eller ved Megger sine lokaler i Sarpsborg. Antatt varighet er omkring 4 timer avhengig av gjennomføringen til de praktiske øvelser i felt. Kursdeltagere tildeles teorimateriell og eventuelt kursbevis i etterkant av gjennomføringen. Påmelding kan skje via e-post eller kontaktskjema på nettside. For informasjon om kursavgift og andre praktiske opplysninger send oss en epost på post(at)megger.no. Påmelding er bindende og ved avbestilling senere enn 3 dager før kursstart belastes kunden for full pris. Megger tar forbehold om avlysning av kurs ved sykdom, for få påmeldte eller force majeure.

Ta kontakt for mer informasjon per telefon 22 28 00 40. Påmelding klikk her...

 

Fyll inn skjema på denne siden for hver kursdeltager dere har meldt på. Kun registrerte kursdeltagere vil få utstedt et gyldig sporbart kursbevis fra Megger AS etter fullført kurs. 

Megger sine kurs hjelper arbeidsgiver tilfredsstille krav til dokumentert opplæring i henhold til FEK «Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr», hvor forskriften stiller krav til foretak og personer som utfører eller tilbyr å utføre arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr. FEK stiller krav til faglig utdanning, men presiserer også i § 5 at personell skal holdes faglig oppdatert på gjeldende forskrifter, normer og den teknologiske utviklingen. Med dette sier man at det må foreligge et opplegg i virksomheten for å holde personellet faglig oppdatert og at opplæringen skal dokumenteres. Megger sine kurs hjelper bedriften tilfredsstille disse krav.

Deltagere skal registreres i forkant av det aktuelle kurset og oppmøte kontrolleres før kursbevis utstedes. Ta kontakt med Megger AS for hjelp til dette eller for endringer i allerede registrerte påmeldinger, post(at)megger.no.

Nedenfor finner du et evalueringsskjema vi ber deg fylle ut snarest mulig etter at du har deltatt på et eller flere av våre kurs eller fagseminarer. Denne tilbakemeldingen er meget viktig for oss slik at vi skal kunne forbedre og utvikle videre vår fagopplæing og utdannelse av elektroteknisk personell.

Tilbakemeldingen er helt anonym ! På forhånd takk for hjelpen !