Kappefeil testing og feilsøking på PEX kabler. Nye metoder for kappefeilsøk i plastrør!

Alt om kappetesting og kappefeilsøkingsmetoder, både teori og praktiske øvelser.

 • Produktinfo
 • Deltager kursregistrering
 • Tilbakemeldingsskjema

KURSINFORMASJON


Fagseminaret har i en årrekke vært holdt sammen med Nexans som har bidratt med informasjon omkring deres kabler og spesielt TSLF med halvledende ytre kappe.


KOMPETANSEMÅL


Kappefeilkurset tar for seg grunnleggende teori samt detaljert kunnskap om testing, normer, ulikt testutstyr, ulike etterlokaliseringsmetoder og forlokalisering med høyspent målebro samt praktiske tips vedrørende feilsøking i felt og løsninger for utfordringer med feilkilder og avvik. Spesielt på dagsorden er en gjennomgang av nye REN arbeidsblad 9113 samt utfordringer i forbindelse med feilsøking på nye kabelprodukter som TSLF-OJ.

Kurset gir deltagere inngående teoretiske kunnskaper om test og feilsøkignsmetoder samt praktisk erfaringer i felt med forskjellig måleutstyr. 

Megger sine fagseminarer og kurs tilfredsstiller kravet til dokumentert opplæring og FEK forskriften med over 35 års erfaring har vi opparbeidet viktig kompetanse som formidles under våre kurs. Kompetansebevis kan utstedes til deltakerne for å oppfylle lovens krav til dokumentasjon.


AGENDA


Her følger en agenda over vårt kappefeilkurs:

 • Generell informasjon om moderne PEX kabler og deres konstruksjon ved Nexans representant.
 • Fordeler ved TSLF kabel samt informasjon om korrekt skjøting og ende avslutninger.
 • Kappefeiltesting av TSLF på trommel og i rør.
 • Kappetesting i henhold til normer og anbefalinger fra Sintef Energiforskning.
 • Gjennomgang av REN 9113 v.4,4 (revidert 2015) og praktiske målinger relatert til dette.
 • Applikasjonseksempler der viser problemer med små grenseverdier for lekkasjestrøm.
 • Forlokalisering av kappeskader med høyspent målebro.
 • Nytt: Forlokalisering av kappefeil på TSLF trukket i plastrør.
 • Spesielle problemer ved feilsøk på TSLF-J kabelprodukter.
 • Metoder for å avsløre "falske signaler" og verifisere at man har en virkelig kappeskade
 • Nytt: Metode til forlokalisering av kappefeil på TSLF i rør!
 • Nytt: Praktiske tips om proesdyre ved etterlokaliseringen
 • Punktnøyaktig kappefeilsøking: skrittspenningsmetoden med DC.
 • Punktnøyaktig kappefeilsøking: skrittspenningsmetoden med AC.
 • Praktiske eksempler og begrensinger ved målinger i felten.
 • Krav til måleinstrumenter og testutstyr.
 • Praktiske feltmålinger på nedgravde kabler med skader.


GJENNOMFØRING


Kurset kan avholdes ute hos den enkelte bedrift eller ved Megger sine lokaler i Sarpsborg. Antatt varighet er omkring 6 timer avhengig av gjennomføringen til de praktiske øvelser i felt. Kursdeltagere tildeles teorimateriell og eventuelt kursbevis i etterkant av gjennomføringen. Påmelding kan skje via e-post eller kontaktskjema på nettside. For informasjon om kursavgift og andre praktiske opplysninger send oss en epost på post(at)megger.no. Påmelding er bindende og ved avbestilling senere enn 3 dager før kursstart belastes kunden for full pris. Megger tar forbehold om avlysning av kurs ved sykdom, for få påmeldte eller force majeure.

 

Fyll inn skjema på denne siden for hver kursdeltager dere har meldt på. Kun registrerte kursdeltagere vil få utstedt et gyldig sporbart kursbevis fra Megger AS etter fullført kurs. 

Megger sine kurs hjelper arbeidsgiver tilfredsstille krav til dokumentert opplæring i henhold til FEK «Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr», hvor forskriften stiller krav til foretak og personer som utfører eller tilbyr å utføre arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr. FEK stiller krav til faglig utdanning, men presiserer også i § 5 at personell skal holdes faglig oppdatert på gjeldende forskrifter, normer og den teknologiske utviklingen. Med dette sier man at det må foreligge et opplegg i virksomheten for å holde personellet faglig oppdatert og at opplæringen skal dokumenteres. Megger sine kurs hjelper bedriften tilfredsstille disse krav.

Deltagere skal registreres i forkant av det aktuelle kurset og oppmøte kontrolleres før kursbevis utstedes. Ta kontakt med Megger AS for hjelp til dette eller for endringer i allerede registrerte påmeldinger, post(at)megger.no.

Nedenfor finner du et evalueringsskjema vi ber deg fylle ut snarest mulig etter at du har deltatt på et eller flere av våre kurs eller fagseminarer. Denne tilbakemeldingen er meget viktig for oss slik at vi skal kunne forbedre og utvikle videre vår fagopplæing og utdannelse av elektroteknisk personell.

Tilbakemeldingen er helt anonym ! På forhånd takk for hjelpen !