Seba KMT RSP 3 til deteksjon av plastrør med hjelp av akustisk lytting med marklytter.

Artikkelnr.: 813360

RSP 3 påfører slag som skaper akustiske lydbølger som forplanter seg utover rørtraseen og som kan lyttes opp med egnet marklytter ovenpå marken for dermed kunne påvise rørtraseens beliggenhet.

Produktinfo

Kontakt Megger AS på adressen post@megger.no for pristilbud og teknisk informasjon, klikk her!

Påvisning og lokalisering av drikkevannsrør kan vise seg å være vanskelig hvis rørene er laget av elektrisk ikke-elektrisk ledende materiale. Dette gjelder materialer som asbest, sement, PE og PVC. Dette problemet kan løses ved å bruke den akustiske pulsteknikken tilbudt med RSP 3 "rørhakker".

RSP 3 påfører rørmaterialet en akustisk vibrasjon som skaper en lydbølge der forplanter seg utover rørtraseen en viss lengde inntil den dempes naturlig ut. Dess "dødere" rørmateriale dess raskere "dør" denne lydbølgen ut og rørlengden som kan påvises begrenses deretter. Hvor langt rørtraseen lar seg detekere avhenger av flere faktorer som type rørmateriale, diameter, forlegningsdybde og jordmasse egenskaper. Deteksjons avstand kan være alt fra noen få meter opptil 80-100 meter om røret ligger grundt. For optimal sjanse til påvisning av rørtraseen kreves en ekstra følsom jordmikrofon og marklytter med god følsomhet. Anbefalt modell er HL 7000 som er presentert her.

Denne akustiske lokaliseringsmetoden kan også brukes på metallrør om tradisjonell rørledningssøk med elektriske frekvenssignaler er vanskelig å benytte og her blir rekkevidden søk lengre enn ved f.eks. plastrør. Denne "rørhakkermetoden" kan enkelte steder i Norge ha begrenset mulighet til å lykkes da vannrør kan være forlagt ekstra dypt grunnet frost.