20l gassflaske for ren SF6

Artikkelnr.: 05-1144-R002

20l gassflaske for ren SF6 gass med SO2 innhold ≤ 499 ppmV

PrisNOK7 248,00 ekskl. mva.

Produktinfo

Produsert i henhold til tekniske forskrifter for komprimerte gasser med TÜV-sertifikat.
Gassylindermerking i henhold til DIN EN 1089
.

Viktig notat:
Bruk av nye gassflasker (grønn merket med grønn etikett) er tillatt for ny SF6, Så vel som brukt SF6 med SO2 Innhold ≤ 499 ppmV
  
Hvis gasskvaliteten ikke kan defineres (målt) eller gassen inneholder nedbrytningsprodukter, skal flaske for brukt SF6 gass benyttes (gul merket med oransje etikett) for transport på veier i
I samsvar med ADR (= Den europeiske avtalen om internasjonal transport av farlig gods).

Inspeksjon:
Brukeren av gassflasker er ansvarlig for å utføre regelmessig kontrollene på trykkbeholdere.


Volum Diameter Høyde uten ventil Vekt tom flaske Fyllingsgrad Trykk Trykktestet til
20l 204mm 825mm 31,6 Kg 1,3Kg/l 200 bar 300 bar