SF6-Air Sensor

SF6-Air Sensor for permanent monitorering av luften i SF6 høyspentrom.

Produktinfo

Kontakt Megger AS på adressen post@megger.nfor pristilbud og teknisk informasjon, klikk her!

SF6-Air Sensor 3-026-R115

For å permanent monitorere luften til innendørs SF6 anlegg. SF6-Air Sensor detekterer selv de minste SF6 konsentarsjoner og viser de målte verdier.

SF6 Air Sensor garanterer rask reaksjonstid og har ingen påvirking fra bakgrunnsforurensning eller fuktighet, måleresultatet forblir konstant. Parametre for varselmeldinger og alarmutløsing konfirgureres fritt. 

Andre funksjoner:

  • Måleområde: 0 til 1,500 ppmv SF6
  • Høy langtids stabilitet
  • Intet vedlikehold nødvendig
  • Indikasjon av målt verdi på front LCD
  • Lufttrykk kompensert
  • Analogt og serielt grensesnitt

Last ned datablad her...


Viktig notis:

Enheten kan bare benyttes sammen med SF6 Network Monitor.