Serviceavtale for reflektometer instrumenter (TDR).

Artikkelnr.: 13306

Dette er en gunstig serviceavtale der sikrer pålitelig drift, økte levetid og forutsigbare service utgifter på måleinstrumenter for feilsøking og impedansemåling av kabler.

Produktinfo

Serviceavtale for ekkometer (TDR) instrumenter.

Elektronisk måleutstyr og instrumenter trenger regelmessig vedlikehold. TDR feilsøking er et viktig arbeid som reduserer tiden for feilsøking betydelig og dermed kostnadene, inkl. KILE kostnader. Er du sikker på at ditt TDR instrument måler riktig lengde?

Er du ansvarlig for vedlikeholdet i din bedrift? Vurder da en serviceavtale. Den vil sikre deg tilgang til rett prioritert service og kompetanse til rett tid. Vi har ekspertisen på våre produkter. Den er tilgjengelig for deg og er tilpasset dine behov.

En serviceavtale sikrer deg årlig test og kontroll av måleutstyret i henhold til DIN EN 50191, ref. tyske VDE 0104:2011-10.

En serviceavtale vil gi deg:

 • Prioritert service (utstyr med serviceavtale har 1. prioritet ved Megger AS serviceverksted).
 • Høyere driftssikkerhet med forebyggende vedlikehold.
 • Forutsigbare vedlikeholdskostnader.
 • Normalt forlenget levetid til utstyret.
 • Inkludert årlig kalibrering av utstyret med utstedt kalibreringssertifikat som kan brukes til å dokumentere utstyrets tilstand ovenfor en kunde eller samarbeidspartner.
 • 20% rabatt på reservedeler om noe er defekt og må byttes.
 • Inntil 2 timers GRATIS opplæring/oppfriskningskurs via Teams årlig i bruk av enheten (hjelper kunden stilfredsstille FEK forskriften sine krav til dokumentert opplæring for elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr, ref. www.lovdata.no).
 • GRATIS utlån TDR utstyr i perioden ditt utstyr er inne for service (forbehold om at tidspunkt for service og utlån er avtalt slik at vi får holdt av utstyr og samme modell kan ikke garanteres utlånt).
 • Oppdatering av utstyrets programvare (firmware) og oppsett av funksjoner og standardinnstillinger.
 • God dokumentasjon for interne kvalitetssikringskrav eller ISO sertifisering.
 • Bekymringsfritt vedlikehold reduserer utventede situasjoner hvor utstyret kan svikte.
 • Reduserer risiko for driftstans og gir dermed flere fornøyde kunder.
 • Alt av tilbehør som måleledninger sjekkes for kontaktfeil og event. repareres.
 • Elektrisk rens av kontakter og plugger samt generell rengjøring av måleutstyret og event. batteribytte.
 • Med forebyggende vedlikehold kontrolleres vedlikeholdskostnadene og behov for reparasjon minimeres.

Hvorfor burde du tegne serviceavtale?

Regelmessig service forlenger levetiden på dine produkter og reduserer risikoen for driftsstans. Du slipper administrasjonen, brukerne slipper irritasjonen over sviktende utstyr - og økt kundetilfredshet. Megger AS serviceverksted gir deg beskjedom når det er tid for ny service og kontakter deg for timeavtale.

Hvor ofte utfører vi service?

Vår standard avtale inkluderer en gang årlig service per instrument men dette kan avtales individuelt om ønskelig med tanke på type produkt, produktets alder og hvilket miljø produktet befinner seg i. Inkludert i prisen for vår service avtale kan du sende inn ditt utstyr for kontroll og service hvor mange ganger du vil årlig men erfaring tilsier at det vil være tilstrekkelig med service og tilsyn én gang i året.

Hva koster en serviceavtale?

SERVICEAVTALE FOR TDR INSTRUMENTER
PRIS KRONER: kr. 4.900,- ekskl. mva. per instrument.

Avtalen er løpende fra oppstartsdato under hele instrumentets levetid og oppsigelse skal skje skriftlig senest 1 måned før den årlige servicedato (servicedato er samme tidspunkt hvert år som da avtalen i sin tid ble tegnet).

Start en serviceavtale idag ved å fylle ut skjemaet ovenfor.