Markedets beste kabelidentifikasjonsutstyr med 100% sikker utvelgermetode, CI System.

Artikkelnr.: 820011451

CI System for 100% sikker kabelidentifikasjon.

  • Produktinfo
  • Tilbakemeldingsskjema

Kontakt Megger AS på adressen post@megger.no for pristilbud og teknisk informasjon, klikk her!

Megger CI kabelutvelger. Sikker utvelgelse av alle typer kabler, også enledere. Ingen risiko for selvinduksjon (smitte) av signal og dermed usikkerhet i utvelgelse. Benytter pulserende DC og spesial galvanometer med retningsbestemt strømtang. Batteridrevet/nettdrevet sender. Flexitang standard. Komplett levert med bærekoffert og kabler. Generator kan drives med 230 volt AC eller batteri.

Mange sterke referanser: Infratek, Haugalandkraft, Tromskraft, Helgelandskraft, NEAS, Banenor (tidl. Jernbaneverket), Nett-tjenester, Lyse Elnett, Aker Stord, Skagerak Elektro, Nettpartner, Hammerfest Energi, EB Energimontasje, Haugaland kraft, Otera, Eltel Networks, Nye Elektropratner, SFE Nett, TrønderEnergi Nett, NEAS, Eidsiva m.fl.

 Last ned ny brosjyre for CI og LCI systemet for sikker kabelutvelgelse her.

Dette er en godt utprøvd og 100% sikker metode for kabelidentifikasjon på alle typer kabler.

Last ned datablad her.

 

Ekstra tilbehør til CI systemet er LCI sender for live utvelgese på lavspent kabler og TFS sensor for revolveringsutvelgelse. Les mer om dette her...

I de tilfeller hvor man ikke kommer til fasen for direkte konduktiv tilkobling eller hvor man utifra et sikkerhetssynspunkt ønsker CI pulsen generert inn i en kabel mens kabelen ligger trygt til jord i begge ender kan man benytte en spesialtang, SZ 80, for å få signalet overført.