"Nye Tico" gjør jordfeilsøking enklere og raskere!

Ny moderne versjon av gamle Tico jordfeilsøkerinstrument basert på samme metode.

Produktinfo

Kontakt Megger AS på adressen post@megger.no for pristilbud og teknisk informasjon, klikk her!

"Nye Tico" Jordfeilsøker kortslutter over disneuter med en justerbar synkron frekvens. Fra produsenten er den innstilt på 1,5 sek.

Dette resulterer i en større strøm som vil gå tilbake til nullpunktet på transformatoren når instrumentet aktiveres, mens i hvileperioden er strømmen lik null. 

"Nye Tico" Jordfeilsøker (ref. Renblad Nr. 8031v.1.2/2013) monteres etter skissen ovenfor:
 Nettkontakten, støpsel med spor skal den ene lederen kobles til trafoens nullpunkt den andre til jordpunktet. 

Kortslutningen skaper en puls over fasen med jordfeil der finner jord i feilstedet og kan følges frem dit mha. egnet tangamperemeter eller gaussmeter som detekterer feltet induktivt. F.eks. TM 191. Den mest effektive mottager har vist seg å være vLoc3-PRO kabelsøkermottager. Denne mottageren har en særdeles rask respons og ekstra god følsomhet i 50Hz område noe som gjør den godt egnet til å fange opp den pulserende strømmen fra Tico generatorern. Se video nedenfor eller klikk her for mer info.

Er jordfeilen svært liten kan det være vanskelig for Tico å generere nok amper i pulsen og dette kan begrense jordfeilsøkingen men generelt sett er dette ikke noe problem.