UTGÅENDE MODELL - Megger Geolux GL 660-1 jordfeilsøkersystem

Geolux jordfeilsøkerinstrument for vanskelige feilsituasjoner og spesielle applikasjoner innen for flyplasser, jernbane og industri.

Produktinfo

Kontakt Megger AS på adressen post@megger.no for pristilbud og teknisk informasjon, klikk her!

Geolux Jordfeilsøkerinstrument er et spesialutstyr med unike funksjoner for lokalisering av vanskelige jordfeil i nett uten jord (IT nett).

Viktige kontroll, signal og kommunikasjonssystemer som ved jernbane, sykehus, kraftstasjoner og industri er designet uten jordpotensial (f.eks. IT nett) og kan overvåkes med jordfeilvarsler for å sikre sikker avbruddsfri drift. En enkel jordfeil medfører ikke avbrudd men skulle en ekstra jordfeil oppstå er det kritisk og jordfeil må derfor lokaliseres og utbedres raskt.

Denne jordfeilsøkingen utføres best med Geolux GL 660-1 direkte tilkoblet fasen med jordfeil på og spennigner helt opptil 660 V.  Geolux generatoren sender ut en lav frekvens på fase med jordfeil som følges frem til feilstedet med Geolux mottaker.

Nøkkelfordeler:

  • Nettfilter for direkte tilkobling på kabler under drift opptil 660V.
  • Pulsering av utgangsstrøm for enklere identifisering av signal.
  • Filter for å motvirke forstyrrelser.
  • Lokalisering av jordfeil helt opptil 150 kohm.
  • Synkroniseringssignal mellom sender og mottaker som letter identifisering.
  • Funksjon som motvirker kapasitansen i veldig store nett. 
  • Ulike sensorer til mottaker som probe, strømtang og spole for å følge kabler.

Last ned datablad her.