Detex® spenningsdetektorer og fasetestere fra Megger.

Syv ulike modeller spenningsdetektorer opptil 550kV og to fasetestere opptil 34,5kV tilgjengelig.

Produktinfo

Spenningsdetektorer:

  • Syv modeller tilgjengelig
  • Kontinuerlig overvåking
  • IEC-samsvar

Fasetestere:

  • To modeller tilgjengelig
  • Kontroll av jordet eller ujordet AC-system

For bruk på ethvert jordet elektrisk system kan DETEX spenningsdetektorer og fasetestere også utføre piezo-verifikasjon som er et spesielt viktig sikkerhetsverktøy som brukes til å bekrefte riktig drift av spenningsdetektorer og fasetestere som ikke har en selvtestende evne. Når verifikatoren trykkes ned med en hastighet på 3 slag per sekund, genererer en piezokrystall omtrent 1800 volt. Denne spenningen, når den påføres tuppen av detektoren, tester integriteten til strømbanen og sikrer riktig drift av indikatorene.

Alle DETEX-modeller gir kontinuerlig overvåking uten av/på-bryter.

Spenningsdetektorer

Spenningsdetektorene kommer i syv modeller som dekker alt fra distribusjonsklasse til transmisjonsnettet med linjespenninger opp til 550 kV. Disse modellene inkluderer seks elektroniske "beeper"-modeller som gir hørbar og visuell indikasjon på tilstedeværelsen av fase-til-jord AC-spenninger, i samsvar med ANSI C84.1-1982 standarder. De inkluderer også en modell som bruker en LED-indikator designet for innendørs testing av jordede AC-systemer, da LED lyset gir enkel synlighet under dårlige lysforhold.

Fasetestere

Fasetesterne kommer i to modeller for applikasjoner opp til 34,5 kV-systemer. Disse modellene har LED-indikasjon.

Last ned datablad for flere detaljer og modelloversikt.