MFM 10 markedets BESTE kappefeil instrument m/ HV målebro forlokalisering og etterlokalisering.

Artikkelnr.: 1012572

MFM 10 er det beste verkøty for kappefeilstesting, kappefeil forlokalisering og punktnøyaktig etterlokalisering av kappefeil. Alle funksjoner i ett instrument !

Produktinfo

Kontakt Megger AS på adressen post@megger.no for pristilbud og teknisk informasjon, klikk her!

MFM 10 har målespenning opptil 10 kV og med bi-polar spenningsfall målebrometode til forlokalisering. Et moderne instrument i et robust IP54 PELI portabelt chassis  med USB eksport av målinger og menystyrte funksjoner på stor lyssterk LCD skjerm. Kraftig oppladbart batteri. Markedets mest komplette kappefeilsystem!

Noen referanser er Bravida, Omexom (Infratek), Linka, Eidefoss, NTE Nett, TrønderEnergi Nett, NTE Nett, Rauma Energi, Helgelandkraft, Kværner, Haneseth, Nettpartner og Nordkraft.

MFM er klart markedets beste utstyr av sitt slag med tekniske spesifikasjoner som gjør utstyret overlegent konkurrerende løsninger og finner feil annet utstyr ikke klarer.

Lokaliserer også lengden til kappefeil på TSLF trukket i plastrør!

Funksjoner: 
 • Målespenning opptil 10 kV 
 • Opptil 750 mA strøm og brennfunksjon
 • Kappetestingfunksjon med lekkasjestrømavlesning i mA 
 • Forlokalisering med bi-polar automatisk spenningsfallmetode der gir meter til feilstedet 
 • Punktnøyaktig etterlokalisering med skrittspenningsmetoden med DC

Hvorfor bipolar ???

 • Ulik temperatur inne i en leder forårsaker "termoelektrisk effekt" som kan gjenkjennes som er polarisert offset spenning. Dette påvirker målingen.
 • Galvaniske effekter er resulatatet av kjemiske elemeter i marken eller i kabelen. Dekan også påvirke måleresultater i kombinasjon med jordspyd, fuktighet i marken og målestrømmen.
 • Korrusjon ved kappefeilsteder eller i andre deler av lederen, f.eks. i en våt skjøt, kan også forårsake galvaniske effekter.

Ved å benytte en bipolar målespenning kan offset spenning detekeres og behandles under evalueringen. Avviksfaktorer elimineres og gir overlegen nøyaktig bromåling!

MFM 10 har langt kraftigere utgangsstrøm enn annet kappetesterutstyr og dette er spesielt nødvendig for feilsøking på TSLF-J og OJ kabler fordi skrittspenningen i marken blir svak når jordtråden "tar returstrømmen". Høy strøm gir lettere detekterbart felt i bakken for jordspyd til mottakerutstyret og "trigger" også vanskelige små feil som ikke er synlige med svakere instrumenter.

MFM 10 eksporterer en detaljert datafil for PC program via USB og ikke bare en enkel ASCI tekstfil.

MFM 10 kan benyttes med vLoc SFL skrittspenningsramme istedet for ESG mottakerutstyr hvis ønskelig.

MFM har en egen sikkerhetskrets der overvåker potensialforskjellen mellom sikkerhetsjording og jording i målekabel. Dette beskytter bruker fra potensialforskjeller og berøringsfare mellom marken og testutstyr.

Alternative bruksområder for MFM 10:

 1. Kappefeiltesting (på trommel, i rør eller for kabler i bakken)
 2. Høyspenttesting av kabler, innbyrdes fas-fas/fas-skjerm (megging)
 3. Forlokalisering av kappefeil på kabler forlagt i bakken (målebrometode for å få meter til feilsted)
 4. Forlokalisering av kappefeil på kabler trukket i plastrør (kun ved halvledende ytterkappe)
 5. Forlokalisering av intern kabelfeil fas-skjerm (målebrometode for å få meter til feilsted)
 6. Forlokalisering av intern kabelfeil fas-fas (for fler-lederkabel)
 7. Brenning (bruk som brenntransformator)
 8. Punktnøyaktig etterlokalisering med ESG mottaker og jordspyd (skrittspenningsmetoden) av alle kabelfeil der har kontakt ut til jord.

Last ned datablad her.