VMMAP APP for Android og iPhone smarttelefoner til innmåling av ledningstraseer.

VM-MAP er en GRATIS APP som kan benyttes på Android og iPhone smarttelefoner for å kommunisere via bluetooth med vLoc kabelsøkere og kan dermed benyttes til datalogging med GPS koordinater.

Produktinfo

VMMAP er en APP for Android og iPhone smarttelefoner og den er kompatibel med Vivax-Metrotech vLoc2, vLoc3 og vScan søkere som er utstyret med bluetooth modul. VMMAP kan lagre og vise målinger i sanntid under deteksjon og påvisning ute i felt.

Funksjoner:

  • Bluetooth-tilkobling med Vivax-Metrotech kabel- og rørsøkere for registrering av søkejobber.
  • Kan benytte smartelefonens innebygde GPS eller ekstern GPS via bluetooth for datalogging.
  • Alle data vil bli logget i APP'en og vist i sanntid på telefonskjermen.
  • Alle data synkroniseres automatisk mot VMMAP Web Nettskyabonnement for lagring og videre databehandling.
  • Data lagres som KML-format som enkelt kan åpnes av Google Earth.
  • Med e-post tilgjengelig på telefonen kan en rapport som KML-fil sendes direkte til oppdragsgiver, netteier, arbeidsgiver fra smarttelefonen.

TIPS: for konvertering mellom ulike GIS filformater prøv nett tjenesten: https://mygeodata.cloud/converter/

Link til Google Play butikken og VM MAP her...

eller last ned APPén for iPhone smarttelefoner fra Apple APP Store.