Seba KMT RSP 3 Rørhakker til deteksjon av plastrørtraseer vha. akustisk lytting med marklytter.

Artikkelnr.: 813360

RSP 3 påfører slag som skaper akustiske lydbølger der forplanter seg utover rørtraseen og som kan lyttes opp med egnet marklytter ovenpå marken og dermed påvise rørtraseens beliggenhet.

Produktinfo

Påvisning og lokalisering av drikkevannsrør kan vise seg å være vanskelig hvis rørene er laget av elektrisk ikke-elektrisk ledende materiale. Dette gjelder materialer som asbest, sement, PE og PVC. Dette problemet kan løses ved å bruke den akustiske pulsteknikken tilbudt av RSP 3 Rørhakker.

RSP 3 påfører rørmaterialet en akustisk vibrasjon som skaper en lydbølge der forplanter seg utover rørtraseen en viss lengde inntil den dempes naturlig ut. Dess "dødere" rørmateriale dess raskere "dør" denne lydbølgen ut og rørlengden som kan påvises begrenses deretter. Hvor langt rørtraseen lar seg detekere avhenger av flere faktorer som type rørmateriale, diameter, forlegningsdybde og jordmasse egenskaper. Deteksjons avstand kan være alt fra noen få meter opptil 80-100 meter om røret ligger grundt. For optimal sjans til påvisning av rørtraseen kreves en ekstra følsom jordmikrofon og marklytter med god følsomhet. Anbefalt modell er HL 7000 som er presentert her.

Denne akustiske lokaliseringsmetoden kan også brukes på metallrør om tradisjonell rørledningssøk med elektriske frekvenssignaler er vanskelig å benytte og her blir rekkevidden søk lengre enn ved f.eks. plastrør.

Merk at denne "rørhakkermetoden" mange steder i Norge har begrenset mulighet til å lykkes da vannrør normalt forlegges dypt grunnet frost.

 

Fyll ut skjema nedenfor og motta med informasjon og et pristilbud.