Pipe-Inspector® revolusjonerende kabelfritt inspeksjonskamera med lekkasjedeteksjon.

Revolusjonerende patentert kabelfritt inspeksjonskamera system for vann & avløp, fjernvarme, vannkraft rørledninger, olje og gass-rørsystemer. Pipe-Inspector® lytter etter lekkasjer fra innsiden av røret og flyter med vannstrømmen under drift.

 • Produktinfo
 • Nye videoer med PipeInspector i bruk.

Kontakt Megger AS på adressen post@megger.no for pristilbud og teknisk informasjon, klikk her!

Pipe-Inspector® fra MTA Messtchnikk. 

Pipe-Inspector® muliggjør en kabelfri og komplett optisk og akustisk inspeksjon av lange rørledninger uavhengig av rørledningens materiale og diameter samt uten å avbryte drift.

Data levert fra Pipe-Inspector® gir en detaljert tilstandsanalyse av rørledningen og dermed kan rest-levetid anslåes, lekkasjer avsløres eller utbedringstiltak fastslåes.

I motsetning til vanlige TV-inspeksjonssystemer der føres inn i rørledninger med stakekabel gjør Pipe-Inspector® inspeksjonen trådløst, Pipe-Inspector® flyter med vannet slik at kontinuerlig inspeksjon av ekstremt lange rørseksjoner lengde er mulig, opptil 50 km.
 
 
Pipe-Inspector® kommer forbi 90° bend og brukes i rørledninger fra DN 100 til DN 3000 uavhengig av materialet.
 
Pipe-Inspector® er spesielt aktuelt i rørledninger der er vanskelig å få tilgang til som på flyplasser, motorveier, industrielle eller andre tilgangs sensitive områder. 
 
Takket være muligheten til å benyttes under stort trykk, opptil 100bar, kan Pipe-Inspector® til og med benyttes på vannkraft rørgater f.eks til igangkjøringsinspeksjoner.
 
NB: Produsenten i Østerrike tilbyr utførelse tjenester i Norge med Pipe-Inspector eller salg via Megger AS. For at vi skal kunne gi et uforpliktende tilbud på utført jobb trenger fabrikken en del praktisk informasjon. Last ned et skjema som må fylles ut og sendes oss for at de skal kunne gi et uforpliktende pristilbud på en jobb:
 
 
Hvordan fungerer Pipe-Inspector® ? 
 
Pipe-Inspector® flyter batteridrevet og kabelfritt i rørledningens væske og gir kontinuerlig data fra innsiden for å fastslå rørledningens tilstand uten graving eller pipe cutting. Enheten er innført i røret av en slags pig trap anordning ved eksisterende T-stykker, ved tanker eller ventiler og kan hentes for inspeksjonsdata analyse ved et definert endepunkt. 
 • Optisk TV undersøkelse med HD videokvalitet.
 • Lydopptak for påvisning av selv de minste lekkasjer med stor nøyaktighet ned til 10l/t ved 5 bar trykk.
 • Trykk registrering langs hele rørlengden.
 • Temperaturmåling for å avsløre innlekk.
 • Lengdemåling inkludert med metervisning på skjermen.
 
Se en video fra en inspeksjon av et vannrør DN100:
Diameter: DN 100
Materiale: Duktilt støpejern
Trykk: 5 bar

Se en video fra en inspeksjon av et avløpsrør:
Diameter: DN 200
Materiale: PVC 
Trykk: PN16 
Lengde: 1050 meter

Pipe-Inspector® finnes i flere forskjellige utgaver og størrelser avhengig av rørmateriale og type rør. 

Når det gjelder vannrør så føres Pipe-Inspector® inn i det trykksatte røret ved et startpunkt som f.eks. en T-skjøt og flyter, drevet av vannet, igjennom rørledningen. Under denne tiden foregår TV-inspeksjonen, lekkasjesdeteksjonen og trykkmålingene.

Bildekvaliteten påvirkes bare av renheten til vannet, høy turbiditet (luft) eller sedementer i vannet. Opptakskvaliteten på inspeksjonsvideoen avhenger derfor av renheten til vannet. 

Pipe-Inspector® passerer normalt enkelt forbi hindre i røret og krappe bend. Skulle derimot Pipe-Inspector sette seg fast har den innebygget en sender/sonde som gjør det mulig for en egnet kabel/rørsøker å detektere hvor den er.

Pipe-Inspector® spiller inn lydstøy uavhengig av rørmaterialet og diameter og kan dermed enkelt detekere lekkasjer selv på plastrør.

 • DN 100 - DN 3000, takler krappe bend
 • Trykksatte rør opptil 100bar
 • Kabelfri TV inspeksjon
 • Akustisk lekkasjedeteksjon, lytter fra innsiden av røret
 • Trykkmålinger over hele rørstrekkets lengde
 • Lengdemåling med meter display
 • Temperaturmåling
 • Skadeprotokoll inkluderer bilder
 • Video i HD-kvalitet
 • Batteriladning for 5 - 50km inspeksjon

 For mer informasjon kontakt Megger på tlf. 22 28 00 40.