24x7 Online Overvåking av strømtilførsel og høyspentanlegg, Delta T

Delta T Alert™ er et trådløst, vedlikeholdsfritt temperaturmonitorering system med sensorer montert kabinet/dør til høyspentceller.

Produktinfo

Kontakt Megger AS på adressen post@megger.no for pristilbud og teknisk informasjon, klikk her!

Delta T Alert, 24x7 Online Monitoring of Your Electrical Assets

Delta T Alert™ er et trådløst, vedlikeholdsfritt temperatur overvåkingssystem med sensorer påmontert kabinet/dører til høyspentceller. Enhetene monitorerer delta (forskjellen) i tempertur mellom innsiden av HV cellen og utsiden. Data sendes trådløst for analyse, trender og kan trigge alarmer  med detaljert informasjon sendt til de som har vakt på driftssentralen om hvor, når og hvorfor alarmen er utløst. Last ned brosjyre her...

På denne måten kan nært forestående havarier i endetermineringer, høyspentbrytere o.l. varsles før de inntreffer og avbrudd med store kostnader avverges.

DeltaT FlatBus ComingSoon from IRISS Inc on Vimeo.

A Snapshot in Time

Gjennomsnittlig er elektriske systemer kun inspisert 3 minutter hvert år. Med 525949 minutter i et år er kontroller utført under mindre enn 1% av dets driftstid.

De fleste netteiere ser viktigheten av "tilstandsbasert vedlikehold" teknologier som inspeksjon med termokamera på deres høyspentanlegg. Men grunnet høye arbeidstids kostnader er planlagte vedlikeholdsinspeksjoner kun utført et par ganger årlig.  Slike inspeksjoner er selvsagt nyttige men de utgjør bare et "øyeblikksbilde" og anleggene står ellers uten overvåking resten av året. 

Systemet leveres med et windows PC program for programmering av hver Delta T enhet samt innhenting av data og analyse. Samme løsning kan integreres i en Cloud løsning for bekymringsfri drift av løsningen. Nettskyløsningen er ideelt for store nettselskaper med et stort antall Delta T enheter utplassert.