Megger UHF PD Sensor

UHF PD Sensor for montering på høyspent termineringer for å muliggjør PD deteksjon under nettdrift.

Produktinfo

Kontakt Megger AS på adressen post@megger.no for pristilbud og teknisk informasjon, klikk her!

UHF PD er generelt en kjent og utbredt metode for GIS switchgear (gass isolerte brytere). På høyespent termineringer derimot er dette per i dag ikke vanlig men definitivt et voksende bruksområde. UHF (ultra high frequency) er elektromagnetisk feltdeteksjon.

UHF Sensoren monteres inn i høyspentanlegg på jordpunktet for å kunne logge PD (glimming/korona) under drift av anlegget periodisk eller som en type overvåking. Den store fordelen med UHF PD Sensoren er at den gjør det mulig å differensiere og skille mellom intern PD og overflate PD eller korona (vha. båndbredden).

Målesignalet hentes her ut av cella fra sensoren til en PD detektor som analyserer den eventuelle tilstedeværelsen av PD (del-utladninger) i anlegget.

PD oppstår typisk på grunn av dårlig håndtverk / montasjefeil i skjøter eller termineringer. Dette går igjen at små utladninger (PD) skjer under drift av anlegget og dette leder senere til et havari. Her et eksempel av feil montering med ufullstendig krymp:

 Megger anbefaler innmontering av slike PD Sensorer i alle høyspent anlegg som standard da kostnaden er liten og gevinsten kan være stor ved at man kan oppdage og forhindre et større havari senere under drift.