ETF 3 ARM filter for TDR måling og høyohmige feil.

ETF 3 ARM filter for høyohmige feil på signalkabel.

Produktinfo

Kontakt Megger AS på adressen post@megger.no for pristilbud og teknisk informasjon, klikk her!

ETF (Energy Separation Filter) 3 kV ble spesielt utviklet for feilsøking på symmetriske signal og pilot kabler. Kombinasjonen av en brenner enhet, ETF 3 og et ekkometer tillater en rask feilsøking av høyohmige feil og spesielt på fuktige kabelfeil.

EFT 3 gir en løsning for slike anvendelser, hvor den tillatte spenning på grunn av kabeltype og deres tillates testspenning nivå er begrenset til et nivå som hindrer bruk av standard brenne og lysbuestabiliseringsteknologier. Dvs. på kabler man er redd ikke tåler belastning av høyere målespenninger og belastninger.
 
Brenn fremdriften kan observeres direkte på skjermen til det tilkoblede ekkometer. Så snart feilen blir lavohmig, er feilen avstandsskala. Dette gir en "kabel bevarende måling" og begrenset brenntid til minimum. Utgangsspenning begrenset til maks 3 kV.