Megger SWG 505 Støtgenerator for lavspentnettet med opptil 5kV spenning

Artikkelnr.: 41011

Lavspent støtgenerator med opptil 5 kV og 500 Ws energi.

  • Produktinfo
  • Tilbakemeldingsskjema

Kontakt Megger AS på adressen post@megger.no for pristilbud og teknisk informasjon, klikk her!

Støtgenerator med opptil 5 kV testspenning og 500 Ws energi. Vekt ca. 48 kg. Leveres komplett med måle- og tilkoplingsledninger. Bruksanvisning på norsk. 

Område 1: 180Ws ved 3kV
Område 2: 320Ws ved 4kV 
Område 3: 500Ws ved 5kV

I tillegg til feilsøking på vanlig jordkabel er denne modellen også hyppig benyttet til feilsøking på varmekabel med termokamera. Forklaring nedenfor:

En brenntransformator mater inn mer strøm i en allerede brennende lysbue slik at rask varmeutvikling oppstår. Med en støtgenerator oppnår man den samme ønskede varmeutviklingen i feilstedet, ved feilsøking på varmekabel, som ved bruk av brenntransformator. Men det kan ta noe lengre tid å få den nødvendige varmeeffekten i feilstedet da instrumentet sender støtvise pulser inn i kabelen. Fordelen med en støtgenerator kontra en brenntrafo er at man får mulighet til å benytte instrumentet til annen tradisjonell feilsøking på nedgravde jordkabler som gatebelysning, inntakskabler, lavspent, signalkabel m.m. Her får  man får et overslag i feilstedet nede i marken som skaper et høyt akustisk signal som kan lyttes opp med egnet mottakerutstyr oppe på marken. Med andre ord er dette noe et hvert elverk har og bruker aktivt. 

Last ned datablad her.