Megger Grid Analytics Sensorer lokaliserer linjefeil og varsler om nært forestående linje utfall.

Artikkelnr.: MS5000

MetrySense 5000 er smarte grid sensorer for montering på overføringslinjer opptil 160kV som kommuniserer via mesh nettverk eller mobilnettet til nettsky programvare. MetrySense - med fokus på feilsøking!

 • Produktinfo
 • Videoer

Kontakt Megger AS på adressen post@megger.no for pristilbud og teknisk informasjon, klikk her!

Megger Grid Analytics (MGA) og sensorene MS5000 er Megger sine nye smarte grid sensorer for montering på overføringslinjer opptil 160kV som kommuniserer via mesh nettverk eller mobilnettet til nettsky programvare. MS5000 sensorene, koblet i nettverk, reduserer nedetid og KILE kostnader ved å raskt lokalisere linjebrudd eller varsle om andre problemer på linjer ved hjelp av avanserte programvarealgoritmer. Nettopp dette med å kunne forutse og varsle om mulige fremtidige feil er unikt for Megger Grid Analytics linjesensorer i tillegg evnen til å kunne detektere feil med høy impedanse i kompenserte nett. Last ned produktpresentasjon her.

 • Permanente linjefeil detekteres og lokaliseres 
 • Deteksjon av transiente hendelser grunnet vegitasjon, krypstrømmer over isolatorer o.l. kan varsles før permanent feil inntreffer
 • Transiente hendelser grunnet kabeltermineringer, transformatorer og bryteranlegg kan varsles før permanent feil inntreffer
 • Feilkurve karakteristikk kan muliggjøre feiltype gjennkjenning før mannskap rykker ut (f.eks. om linje ligger på bakken eller fugler som har medført utfall)
 • Identifisering av ubalansert last til samlet nettkapasitet og forbedre effektivitet
 • Identifisere spenningskvalitet problemer (f.eks. feil ved invertere)
 • Sjekk operasjon av brytere vha. av kruve karakteristikk  

Andre spesielle fordeler med MetrySense linjesensorer:

 • Ingen ekstern strømforsyning nødvendig da sensorene drives av induksjon fra linjen de er montert på. (backupbatteri på 3 år i hver sensor ved strømbrudd)
 • Sensorene påvirkes ikke av andre elektromagnetiske felter da de er plassert rett på linjen og ikke i mast slik andre konkurrerende løsninger er.
  (sensorer montert på mast kan påvirkes av felter fra andre kilder som trafoer eller andre høyspentlinjer, dessuten vil ekstern strømforsyning være nødvendig)
 • Unik programvarealgoritmer kan forutset linjefeil før de oppstår. 
 • Uforklarlige periodiske linjeutfall grunnet vær/vind situasjoner kan lettere avsløres da væredata kan importeres inn i programvaren for analyse.
 • Programvaren er oversatt til norsk og data kan overføres til eksterne programvaresystemer. 

MS5000 sensorene er vedlikeholdsfrie robuste selvdrevne sensorer med IP67 forseglet konstruksjon med aluminiumsdeksel og forsterket komposittmateriale som monteres rett på linje. Les mer om dette på MGA sine internasjonale nettsider.

Area AS (tidl. Nordkyn Kraftlag) er først i Skandinavia med å ta i bruk MGA MS5000 linjesensorene, oppstart høsten 2022. Ta kontakt med Megger AS på post(at)megger.no for å få live demo fra sensorene hos Lega Nett mellom Adamselv og Mehamn i Finnmark. Se skjermbilder fra nettskyportalen overnfor der viser sensorene installert her. 

Elvia starter opp et pilotprosjekt med linjesensorene våren 2024.

Case study fra National Grid i England:

"The MetrySense 5000 sensor sets have been able to accurately locate both transient earth faults on live 33kV network and both transient and permanent earth faults on the 11kV ASC distribution network in our South West license area." Les mer....

Trial med UK Power Networks og PNDC University of Strathclyde:

“So far, we’ve seen exciting results from the trial. The new sensors have detected 100% of the faults that were tested correctly, meaning we can now take the trial to the next stage by deploying the technology for real on our network. It’s a brilliant step forward as we continue to deliver innovation that benefits customers by taking performance to the next level.” Les mer...

Tilbakemelding fra Area AS i Finnmark:

"During the fault events we probably saved 6-7 hours each event finding the fault, saving around 80k EUR total. So we are currently working up a plan on expanding the amount of sensors on the 66kV line to Nordkyn and mapping other lines for deployment. I just want to say what a huge relief it has been for all of us knowing that we have had the sensors to rely on during the winterstorms we have been having the last week."

MS5000-sensorer er utplassert på de tre fasene av luftledningen (med tre sensorer per sted). Hver sensor måler kontinuerlig strømmen og spenningen til linjen med en hastighet på 4kHz og sender online periodiske målinger til gatewayen inkludert alarmer og feilhendelser. Sensorene lades ved induksjon fra linjen med linjestrømmer så lave som 1,5A i lavstrømsmodus og 3A i full samplingmodus, og hver sensor har også et internt reservebatteri som kan fungere i mer enn 3 år i lavstrømsmodus til og med uten lading fra linjen. Sensoren støtter nominelle driftsstrømmer opp til 600A, og linjespenninger opp til 132kV fase til fase. En ISM mesh-radio brukes til å kommunisere med gatewayen og radiofrekvensen er 433MHz (opptil 0,1W) eller 915MHz (1W).

Alle MetrySense-produkter bruker nye, proprietære algoritmer og har en innovativ maskinvaredesign, som er et resultat av mange års utvikling og en unik ekspertise innen T&D-kraftlinjer, signalbehandling og radiokommunikasjon. Følgelig oppnår MetrySense-familien av sensorer og rutere det laveste strømforbruket i sin klasse, og beviser konsekvent sin effektivitet sammenlignet med konkurrerende enheter og/eller teknologier.

MetrySense-radioen inkluderer proprietære synkroniseringsalgoritmer som tillater drift i ultralavt strømmodus, samtidig som systemets stabilitet, respons og pålitelighet opprettholdes. Sensorene og ruterne er i standby mesteparten av tiden, og aktiveres med jevne mellomrom i svært kort tid for å utvide informasjonen ved behov. Aktiveringssyklusen er 100 ms i applikasjoner som krever rask respons og opptil få sekunder i applikasjoner som ikke er tidskritiske, for eksempel MetrySense-4000. I denne konfigurasjonen er det gjennomsnittlige strømforbruket som kreves for å opprettholde et toveis, stabilt og responsivt mesh-radionettverk så lavt som titalls uA. Disse lave strømforbruksnivåene tillater induktiv strømforsyning fra strømmer lavere enn 2A, eller 10 års drift ved bruk av primærbatterier før batteribytte er nødvendig.

MetrySense-sensorer og rutere bruker følgende strømkildealternativer:

 • Induktiv strømforsyning fra linjen – selv fra strømmer lavere enn 2A. Denne funksjonen er kritisk for distribusjon i distribusjonsnett på landsbygda der strømmene kan være så lave som 2A over et stort segment av nettet.
 • Miniatyr integrerte solcellepaneler – ved hjelp av adaptiv kraftoptimalisering for best mulig drift.
 • Internt primærbatteri – brukes til backup eller som et frittstående alternativ når andre strømforsyningsalternativer ikke er tilgjengelige.
 • Ekstern kilde – f.eks. i nettstasjoner med internt reservebatteri.
 • I tilfelle det kreves ekstra høy pålitelighet og fleksibilitet, støtter produktet en kombinasjon av strømforsyninger fra flere kilder – f.eks. Induktiv strømmating + miniatyr solcellepanel + internt primærbatteri for backup.

Hvor presist lokalisering av feil ved linjebrudd blir avhenger av tettheten av installerte MS5000 sensorer på en lang linje. Ofte vil det være tilfredsstillende bare å vite hvilken del av linjen der har feil og ikke på meteren hvor feilen er. Dermed kan man dekke lange linjer på flere titalls kilometer med få sensorsett.

Sensorene kommuniserer via avansert cyber sikkerhet "end-to-end" SSL/TLS og støtter APN og Radius. Radio kommunikasjon mellom sensorene er sikret med AES128 og firmware er kryptert.

En rekke ulike data måles "live" for å både kunne lokalisere feil men også og varsle om nært forestående problemer.

Se video nedenfor for å få et inntrykk av størrelse og design:

Last ned datablad her.

Se video med Megger Grid Analytics (MGA) linjesensorteknologi presentert her.