E-Sentry Connect Cloud, trådløs merking av viktig informasjon via NFC teknologi og smarttelefon med lagring i nettskyen.

E-Sentry Connect™ benytter NFC (Near Field Communication) teknologi og smarttelefon for å programmere eller lese av viktig informasjon fra "klistremerker" på objekter/områder.

 • Produktinfo
 • Tekniske data

E-Sentry Connect™ er neste generasjons informasjonsmerking system.

E-Sentry benytter NFC (Near Field Communication) trådløs smartcard teknologi som tillater en APP på en smarttelefon å programmere inn viktig informasjon.

I denne abonnentbasert skyløsning gis backup av historiske data og full tilgang av status alle E Sentry Connect tags.

Merk: E-Sentry Connect Cloud er identisk produkt med E-Sentry Connect Standalone bare med et nettsky abonnement. For kostnader og informasjon om et slikt nettsky abonnement fyll inn kontaktskjema nederst for å motta et tilbud.

Det kan være viktig informasjon om arbeid utført, status på et testobjekt, innstillinger på et måleinstrument benyttet eller annen kritisk viktig informasjon som bør være raskt tilgjengelig for personell som arbeider i området.

Typisk bruksområde kan være ved termografering av høyspentanlegg hvor brytere og koblinger inne i en høyspentcelle under drift har vært termografert igjennom et IR vindu. Her er det viktig for neste termograferingskontroll at samme innstillinger og utstyr benyttes for å kunne ha sammenlignbare målinger. 

Fordeler med E-Sentry:
 • Rimelig anskaffelse: NFC leser bygget inn i smarttelefoner
 • Enkel betjening: enkel tapping leser tag´en
 • Lagrer automatisk inspektørens detaljer samt tid&dato for inspeksjonen med enkel APP
 • Viktig og kritisk informasjon om objekt/målinger lagres on site og on object
 • Viktig og kritisk informasjon går dermed ikke tapt ved bruk av nytt personell for inspeksjoner
 • Sikrer kvalitet på målinger som utføres ved at sammenlignbare innstillinger benyttes, disse lagres i tagén som viktig informasjon
 • APP for smarttelefon er GRATIS
 • Selve tagéne er også meget rimelige i anskaffelse
 • Levert standard med alle CAP serie IR vinduer
Hvordan fungerer E-Sentry ?
 • Smarttelefonen gir strøm til overføringen av data så ingen batterier er nødvendig i tagén
 • Benytter prinsippet med induktiv kobling for å overføre informasjon mellom tag og telefon
 • Tag inneholder et minne med lagret data som kan slettes og overskrives på nytt når nødvendig
 • Smarttelefonen "vekker" tagén når den holds nær

Last ned APP...

Velg og tildel brukere 

System administrator setter opp brukere og tilgangsrettigheter som sikrer at sensitiv og kritisk data er beskyttet og forsvarlig håndtert.

Trigger og registrerer alarm 

Alarmer trigget av E Sentry Connect App sendes straks til system administrator og utvalgte brukere for å sikre at ressurser øyeblikkelig settes inn på å få tilbake normal driftsstilstand.

Gå igjennom og analysere temperaturtrender

Historiske data fra inspeksjoner programmert til E Sentry Connect Tag'er lastes opp i nettskyen og plotter grafiske trender for fremtidig evaluering. Data som kan brukes til å avgjøre vedlikeholdsbehov eller for å bestemme utplassering av temperatur monitoreringssystemer.

Generere tilpassede rapporter

Systemet tillater gjennomgang av alle inspeksjonsdata og kan lastes ned som CSV eller XLS filformat for bruk i rapporter.

Send og mottat varlser

Enkel kommunikasjon mellom systemadministrastor og inspeksjonspersonell tillater rask og automatisk varsling ved behov for inspeksjoner og vedlikehold.

Sett opp og tildel inspeksjonslister/ruter

Systemadministrator kan sette opp arbeidslister til inspektører som får beskjed via push melding på sin smarttelefon.

Automatisk Data Caching

Funksjonfor områder uten Internett tilgang ved opplasting til nettskyen neste gang smarttelefonen har Internett aksess.

Logg inn for nettsky her.

 

 

IRISS NFC Tag Spesifikasjoner


Funksjoner:
NFC Chip: NXP DESFire EV1 8K
Lese avstand: 0.5 to 1cm
Operasjonsfrekvens: 13.56 MHz
Operasjonsmodus: Passive
Data opprettholdes: 10 år
Skrive varighet: 500000 sykluser

Fysiske mål:
Dimensjon: 85.5 x 54mm (CR80)
Tykkelse: 0.95mm (med klistremerkefilm)
Materiale: PVC
Festemiddel: 3M 467MP (høyeffektiv akryl)
Klistremerke film/beskyttelse: Polycoated Kraft Papir

Miljø:
Operasjonstemperatur (installert): -40°C to 70°C
Maksimum temperatur: 204°C (over noen timer)
Relativ fuktighet (installert): 90%
Lagringsholdbarhet: 12 måneder
Fuktighetsbeskyttelse: Kan være nedsenket i vann ved 72°C
MF3 IC D81