vLocDM2 Katodisk Rørbeskyttelsessøker

Artikkelnr.: VDM2-D001K

vLocDM2 (Defect Mapper) er designet for å identisere punkter med defekt/hull i coatingen på f.eks. gass metallrør

 • Produktinfo
 • Instruksjonsvideo
 • Tilbakemeldingsskjema
 • VMMAP
 • Brukermanual / Datablad
 • MyLocator2

   

vLoc DM2 feilsøking for katodisk rørbeskyttelse

vLocDM2 (Defect Mapper) er designet for å:

 • identisere punkter med defekt/hull i coatingen på f.eks. gass metallrør

 • identisere kontaktfeil mot andre strukturer

 • hjelp til å kategorisere feil (alvorlighetsgrad)

 • hjelp til planlegging og prioritering av utbedringsarbeid

 • benyttes som en traseesøker for lange rørstrekninger

vLocDM2 benytter nyeste lokaliseringsteknologi og signal prosessor teknikk til å plotte strømgradienten til den lave frekvensen (3Hz eller 4Hz) som er industri standard for katodisk rørbeskyttelse på metalliske rør (hindrer korrosjon). Strømmen er typisk tilført ved CP stasjoner.

      

Loc-150Tx, 150W senderen (vLocDM2 sender) benyttes til å overføre signalstrømmen til anoden. Rørledningen returnerer signalet via feil/hull/skader i coatingen tilbake til senderen (sluttet krets). Senderen er designet til å driftes fra strømforsyningen i CP stasjonene (Cathodic Protection), AC eller eksterne batterier, der eliminerer behovet for vanlig batteridirft.

Mottakerenheten vLoc DM2 er ikke-konduktiv og tar målinger langs med traseen og plotter resultatene direkte på fargeskjermen.  Det er ikke behov for å bære med en ekstra logging eller registreringsenhet. Alle data vises og logges i mottakeren og kan senere lastes over til et excel regneark eller annet dedikert analyseprogram.

En +/- 3meters nøyaktighet GPS antenne er inkludert i systemet. Den linkes til vLoc DM2 mottakeren via Bluetooth radio link. GPS gjør brukeren i stand til å generere en real time strømgradient graf der guider brukeren enkelt tilbake til interessante punkter ved å utheve brukerens posisjon på grafen. Denne funksjonen kalles “walk back”. System kan også integreres med en GPS av høy nøyaktighet og software pakker, for eksempel Trimble.

vLocDM2-GPS-03

Lagring av resultatene har også den fordelen at man kan sammenligne med andre tester utført. En slik sammenligning med tidligere målinger på den samme trasee rørledning gjør brukeren i stand til å se trender i forringelse av coatingen.

A-ramme (SFL) feilsøkingstilbehøret benyttes til punktnøyaktig å finne en feil/skades posisjon. En pil viser brukeren frem til skadestedet raskt og nøyaktig mens den viser styrken til feilsignalet på mottakerens display. Dette minimaliserer og sikrer brukeren mot feiltolkninger og feilangivelser av skadestedet.

vLocDM2-g1

A webform by Podio - click here to get yours

Se video over vLoc DM systemet presentert her.

Produsenten, Vivax-Metrotech, har også utviklet en app (kun for android OS) som er høyt kompatibelt med Vivax-Metrotech (VM) mottakere (www.vivax-metrotech.com). Appen kan lagre og vise sanntidsinformasjon ute i felten.

 

Denne fantastiske App'en er et must for alle som jobber med påvisning og våre nye kabelsøkere i vLoc-Serien!*

OBS! Krever en Bluetooth-aktivert mottaker (Bluetooth modul-opsjon)

App'en gjør det enkelt å logge GPS data med din smart telefon sammen med påvisningsdata fra kabelsøkeren som: dybde, strømstyrke, avstand etc.

Etter endt påvisningsjobb kan App'en lage en rapport som kan mailes din oppdragsgiver i form av en KLM Google Earth fil.
Betjeningen er enkel:

 • Din telefon (Android OS) kobles vha. bluetooth til vLoc Pro2 kabelsøkeren og eventuelt en ekstern GPS hvis din telefon ikke har integrert.
 • Deretter er det bare å starte logging av deteksjonsjobben. 

Funksjoner:

 1. Bluetooth tilkobling med kabelsøker mottakeren og kan velge mellom å bruke den interne GPS'en på enheten eller en ekstern GPS.
 2. All data blir logget på enheten og vises i sanntid.
 3. All data blir lagret i KML format som kan lett åpnes i Google Earth.
 4. E-post funksjoner er tilgjenglige - du kan sende KML-filen fra enheten.
 5. Og mer ...

Link til "VMMAP" klikk her..

* Gjelder ikke alle modeller

Mottaker:

Brukermanual-Bilde  

 

 

Sender:                                               Mottaker/Sender:

(1W / 5W / 10W)                                   (150W)

Datablad-Bilde  Datablad-Bilde

MyLocator2 Brukes til å oppdatere software og endre innstillinger på vLoc-serien mottakere.

MyLocator2 Last ned-Bilde

MyLocator2%20Bilde

Prinsipp-manual for MyLocator2

MyLocator2 Brukermanual-Bilde