LIBRA Fieldsens™ Sub Sea deteksjonsteknologi.

Subsea deteksjon av sjøkabler med Depth of Burial (DoB). Libra er designet for grunne farvann, elver og havnebasseng.

Ta kontakt via skjemaet under for pris


Forespør et pristilbud for dette produktet:

  • Produktinfo
  • Tilbakemeldingsskjema

Subsea deteksjon, LIBRA for grunne farvann, havnebassenger og elver samt ORION for store havdyp. Begge systemer baserer seg på Fieldsens™ og Multisens™ 3D deteksjonsteknologi.

Tradisjonelt deteksjonsutstyr, som vanlige kabelsøkere, må føres inn rett over en kabel eller rør for å kunne bestemme lederens posisjon, Fieldsens™ og Multisens™ trenger ikke være ovenfor lederen men gir sikker posisjonsbestemmelse selv ut til hver av sidene til lederens posisjon. Bare sensorene er i nærheten og innenfor radius til det elektromagnetiske deteksjonsfeltet fra lederen bestemmes dens posisjon og en GPS innmåling og overdekning (Depth of Burial (DoB)) kan bestemmes.

Ta kontakt for tekniske spesifikasjoner og detaljer om systemene, klikk her...
Last ned Underwatre Rig datasheet her...
Se forøvrig kort innførelse nedenfor.

Libra undervanns deteksjonssystem gir en effektiv måte å identifisere og kartlegge en kabelforlegning på grunne farvann. Systemet er montert på en type vinge/rigg som senkes vann og dermed bringes nærmere kabelen som skal søkes. Libra detekterer det elektromagnetiske feltet fra kabelen på bunnen og beregner dens absolutte GNSS posisjon. 

Systemet kan slepes bak et fartøy med en depressor vinge som brukes til å opprettholde en jevn dybde og en automatisk slepelengden sensor som brukes til å holde rede på forskyvningen av systemet fra en dekk-montert GNSS-antenne. For svært grunt vann kan systemet også være fast montert på en ramme som er senket ned i vannet direkte fra fartøyet. 


Libra-systemet har en dybde rating på 600 m og et måleområde på 30 ft. (9 m) radial avstand til kabelen som søkes. On-board pitch, roll, og kurs sensorer lar programvaren kontinuerlig plassere undervannssystemet uavhengig av riggens bevegelse i vannet. Libra-systemet kan brukes i mange ulike miljøer som kystnære farvann, bukter, elver, bekker og innsjøer, men er mest effektiv på den dypere enden av dette området og hvor sterke strømmer kan gjøre andre metoder vanskelig. 


Libra systemet bruker modellbasert teknologi for å måle posisjonen til en nedgravd kabel eller rørledning. Et sett av magnetfeltfølere som måler 3-D-vektor fra systemet til kabelen, hvor slepet lengdemåling og andre forskyvninger blir brukt til å kombinere det med GNSS-målinger for å oppnå 3-D-koordinatene til kabelen. 

I samarbeid med det nederlandske selskapet Deep tilbyr Novtech oppdrag for deteksjon av sjøkabler og Depth of Burial. Deep benytter LIBRA eller ORION systemet med Fieldsense™ teknologi til slike søk. Kontakt oss for mer informasjon, benytt gjerne skjema nedenfor.