VINDKRAFT

Test og feilsøkingsinstrumenter aktuelle for vindmølle kabelanlegg.

  • For testing: isolasjonstest, kappetest og VLF høyspenttest (vindmølleanlegg i Norge benytter normalt 36kV kabler, her er U0=18kV og VLF test skjer med 3xU0 i 15 min.)
  • For kabelfeilsøk: støtgenerator, ekkometer (TDR), kappefeilskrittspenningsutstyr og tonefrekvens kabelsøkerutstyr