SF6 RESIRKULERT GASS

DILO Sertifisert Gass / SF6 Gjenvinning 

Som en SF6-gasshåndteringsspesialist med over 50 års erfaring, har DILO utvidet sin tjenesteportefølje til å omfatte "DILO Certified Gas". Dette inkluderer mottak av skrotet gass, rensing av gass for kunde (hos DILO eller hos kunde) og salg av ferdig renset SF6-gass.   

DILO garanterer at kvaliteten på "DILO Certified Gas" er like god eller bedre enn ny gass. 

  • Hvorfor belaste miljøet med å skrote gammel SF6 for så å produsere ny SF6 gass?
  • Resirkulert (renset) SF6 gass har samme kvalitet som ny gass og den totale kostnaden er mindre enn ved kjøp av ny gass. 

Fra brukt til nytt 

Takket være kombinasjonen av flere DILO-renseenheter, kan DILO også behandle ekstremt dårlig kvalitet  SF6 gass som renses tilbake til en renhet på > 99,9%. Dette overgår ikke bare vanlig gjenbruksstandarder, men "DILO Certified Gas" overgår til og med de relevante spesifikasjonene for ny gass. 

Kvalitetsnivå etter klargjøring 

 

DILO "Certified Gas" 

IEC 60376:2018* (Ny gass) 

ASTM D2472-15 

SF6 

> 99,9 Vol.%(> 99,99 wt%) 

> 98,5 Vol.% 

≥ 99,8 wt% 

H2O 

≤ 8 µl/l 

< 200 µl/l 

≤ 8 ul/l 

Dugg punkt (100 kPa) 

≤ -62 °C 

-36 °C 

-62 °C 

Total surhet 

< 0,1 µl/l 

< 7 µl/l 

≤ 0,3 ppmw 

Luft 

< 500 µl/l 

< 10.000 µl/l 

≤ 500 ppmw ( 2500 µl/l) 

CF4 

< 500 µl/l 

< 4.000 µl/l 

≤ 500 ppmw ( 830 µl/l) 

Olje damp 

< 1 mg/kg 

< 10 mg/kg 

- 

SO2 

< 0,1 µl/l 

- 

- 

*For bruk i miks med N2/CF4 en renhet på SF6 på minst 99.7 % er anbefalt.  
µl/l = ppmv; mg/kg = ppmwwt% =  prosent av vekt
 
 
I praksis er SF6-gassen som brukes ofte forurenset med luft, nitrogen eller tetrafluormetan (CF4) på grunn av utilstrekkelig evakuering eller feil gasshåndtering. Dette er ikke lenger et problem! Siden brukt SF6-gass, som ikke lenger er i samsvar med IEC 60480, kan resirkuleres til ny ren gass. 
 
Fordeler med å kjøpe renset gass eller rense egen gass for å bruke på nytt. 
  • Helt utslippsfritt!  
  • Redusert karbon fotavtrykk (CO2 utslipp)  
  • Lavere kostnad for å kjøpe gass 
  • Lavere kostnad for å kvitte dere med gass (gassen blir ikke destruert, men renset og solgt til andre) 
  • Mindre produksjon av ny SF6, en gass vi ønsker minst mulig av i verden 
  • Enkelt oppsummert mindre utslipp og lavere kostnad! 
DILO er spesialist i avfallshåndtering sertifisert av TÜV SÜD i samsvar med den tyske avfallshåndteringsforordningen (EfbV). Dette gir våre kunder på den ene siden sikkerheten om at en profesjonell, utslippsfri SF6-gasshåndtering blir utført, og på den andre siden sikkerheten om at de tekniske og juridiske rammebetingelsene er oppfylt og at alle avfallshåndteringsprosesser er fullt dokumentert. De innkommende og utgående mengden SF6-gass er også nøyaktig dokumentert i henhold til (EU) F-Gas Regulation. 
 
DILO tilbyr også på forespørsel ferdige gassblandinger av såkalte "Alternative Gasser" i henhold til kundens spesifikasjoner. Samme hvilken blanding dere ønsker kan dere få den ferdig blandet på flasker eller tanker levert av DILO.  
 
Ta kontakt med oss i Megger AS så hjelper vi til å bistår i hele prosessen. Kontakt oss på epost adressen post@megger.no eller telefon 22280040.