Servicevogn - Mini Serie

B143R11
Servicevogn - Mini Serie

Den kompakte og mobile enhet oppfyller alle krav for effektiv gasshåndtering på mellomspennings
område. Kompakt design og ergonomiske aspekter har vært hovedfokus for sin konstruksjon.
Vedlikeholdsenheten tillater utvinning av gass ned til et endelig vakuum på <5 mbar og holder tritt med
store enheter. Alle nødvendige funksjoner er integrert inkludert gass rensing via tørt filter og partikkel
filtre samt lagring av gass i flytende form. Drift av enheten via berøringspanelet setter en
ny standard i denne kategorien som vises tydelig og rask oversikt over hele prosesen.
Utstyrt med fire solide hjul, kan enheten enkelt flyttes på ujevnt underlag og grus .
Den integrerte verktøykasse holder slanger og tilbehør ryddig. Således er B143R11 et kompakt,
effektiv og brukervennlig apparat som oppfyller kravene i MV feltet.

(Gassflaske følger ikke med som standard)

  • Enhet for flytende lagring av SF6-gass
  • SF6 gass utvinning ned til <5 mbar
  • Semi-automatisk kontroll og 3,5 "berøringspanel
  • DN20 kopling for utvinning, evakuering og fylling operasjoner
  • Digital vekter for SF6 flasker
  • Residual gassutvinning ned til 5 mbar under filterbytte