Megger informerer om SF6

Megger AS inngikk i September 2016 en avtale om å representere den tyske produsenten DILO i Norge. Les pressemeldingen fra DILO her... 

DILO Armaturen und Anlagen GmbH er lokalisert i Babenhausen og er verden ledende leverandør av SF6-gass utstyr og måleinstrumenter. DILO er en av få selskaper i Europa som er akkreditert for SF6 sertifisering. Se ny produkt brosjyre her...

Megger AS håndtere alt salg av SF6 utstyr og måleinstrumenter til det norske markedet samt fungere som service verksted og kompetansesenter.

Megger har gjennomført spesialopplæring for teknisk personell ved DILO sitt kompetansesenter i Badenhausen og ha bygd opp et delelager med reservedeler i Sarpsborg. Besøk DILO sin nettside her...


 RESSURSER:


DILO APPs for SF6 beregninger og konvertering.

SF6 Egenskaper:

SF6 gass har utmerkede isolerende og slukkende egenskaper. SF6 molekyl består av fluor og svovel - seks fluoratomer og ett svovelatom.

 • Fargeløs og luktfri
 • 5 ganger tyngre enn luft
 • Temperaturbestandig opp til 500 ° C
 • Kjemisk stabilt
 • Giftfri
 • Utmerkede dielektriske egenskaper
 • Ikke-antennelig
 • Gode lysbueslukkende egenskaper

Direktiver og retningslinjer for SF6-gass:

I dag er en bærekraftig utvikling og reduksjon av miljøpåvirkninger er viktige temaer i energibransjen. Produsenter og eiere av høyspentanlegg har ansvaret for slike anlegg under hele levetiden, fra bygging til nedleggelse. Her er en oppsummering av de viktigste retningslinjene:

SF6 gass FAQ (gass kvalitet/gass håndtering/sertifisering og kurs).

SF6 Web baserte kurs:

Mer kunnskap gjennom nettbasert opplæring. I samarbeid med Dilo tilbys et treningskonsept hvor deltakerne lærer om SF6, basiskunnskap eller viderekommende, etter egen timeplan. Gjennomføring og varighet av kurset bestemmes dermed av deltakerne selv.

Programmet består av fire moduler:

 • Modul 1 - Forstå SF6 gass
 • Modul 2 - Arbeid med SF6 gass
 • Modul 3 - Overvåking SF6 gass
 • Modul 4 - Vurdering

Den elektroniske opplæring er tilgjengelig på engelsk. Modul 4 er en avsluttende prøve med 15 spørsmål på modul 1 - 3. Med testen, deltakerne har mulighet til å sjekke deres individuelle kunnskapsnivå. Etter gjennomføring av opplæringen hver deltaker får et elektronisk deltakersertifikat.

For informasjon om en 12-måneders firmalisens ta kontakt med oss på epost. post@megger.no 

Viktig: Denne elektronisk opplæring er ikke en erstatning for en SF6-sertifisering. Hvis du er interessert i en sertifiserings trening for å få et SF6 kvalifiserings sertifikat i samsvar med direktivet EU 2015/2066 klikk her.