EL SIKKERHET - INSPEKSJON

En lysbue-kortslutning igjennom luft kan inntreffe og forårsake en stor eksplosjon som kan gi fatale følger. Polymer IR vinduer fra IRISS muliggjør:

  • Termografering av høyspentkomponenter som brytere og termineringer, under vanlig drift UTEN risiko for operatøren og uten tidkrevende og kostbare sikkerhetstiltak.
  • PD (glimming) og ultralyd inspeksjon av brytere og isolatorer under vanlig drift, UTEN risiko for operatøren og uten tidkrevende og kostbare sikkerhetstiltak.

TERMOGRAFERING - 
AV HØYSPENT KOMPONENTER SOM BRYTERE OG TERMINERINGER SKJER FRA UTSIDEN AV HØYSPENTCELLA, IGJENNOM IR VINDU, INGEN SIKKERHETSTILTAK NØDVENDIGE - info -

 

PD (GLIMMING/KORONA) DETEKSJON - 
FRA HØYSPENT KOMPONENTER SOM BRYTERE OG TERMINERINGER KAN SKJE TRYGT UNDER DRIFT FRA UTSIDEN AV HØYSPENTCELLA VIA IR VINDU MED PD PORT - info -

 

SIKKERHETSMERKING -
LES ELLER SKRIV INN VIKTIG INFORMASJON OM KONTROLLER TIL "E-SENTRY MERKE" TRÅDLØST VIA APP PÅ EN SMARTTELEFON info -

 

TRÅDLØS TEMPERATUR OVERVÅKING -
24X7 ONLINE OVERVÅKING INNE I HØYSPENTANLEGG MED TRÅDLØST SENSORSYSTEM OG TILPASSEDE VARLSINGER SAMT HISTORIKK - info -

 

Disse rutinemessige inspeksjoner av høyspent anlegg kan avsløre begynnende problemer og skader på høyspentkomponenter før et havari inntreffer. IR vinduer fra IRISS tillater visuell inspeksjon og termografering av nevnte HV anlegg uten risiko for operatøren og uten nedstenging og demontering av anlegg.