EL SIKKERHET-INSPEKSJON

Electrical Mainenance Safety Devices (EMSD) er et begrep for utstyr som tillater inspeksjon av høyspentanlegg under vanlig drift UTEN risiko for operatøren. Når panel/dør til en høyspent celle åpnes under drift utgjør dette er stor fare for personell. En lysbue-kortslutning igjennom luft kan inntreffe og forårsake en stor eksplosjon som kan gi fatale følger.

  • Termografering av høyspentkomponenter som brytere og termineringer.
  • PD (glimming) og ultralyd inspeksjon av brytere og isolatorer.

Disse rutinemessige inspeksjoner av høyspent anlegg kan avsløre begynnende problemer og skader på høyspentkomponenter før et havari inntreffer. IR vinduer fra IRISS tillater visuell inspeksjon og termografering av nevnte HV anlegg uten risiko for operatøren og uten nedstenging og demontering av anlegg.

 

Last ned nytt datablad der viser bruk av IR vinduer ved vannrenseanlegg og pumpestasjoner innen VA bransjen.