Meldinger:
- Nye epost adresser!
- Kursoversikt høsten 2014

Seba nor AS
Telefon:
22 28 00 40

ELEKTROTEKNISK FAGFORUM FEILSØKING & DETEKSJON

Ønsker du et tilbud og mer produktinformasjon tilsendt ? Be om uforpliktende tilbud og mer informasjon, klikk her:

Høyspent AC/DC testutstyr:

Verdens beste kabelmålebilsystem, Centrix:

Nytt VLF Sinus 45 system med innebygget diagnosemåling med tangDelta.

Avanserte ekkometere (TDR) for ekstreme lengder, sjøkabler, umbilicals etc.

Nytt inspeksjonskamera med WiFi, mod. vCam5:

Ny impedansetester, mod. NIM 1000:

 

VA Lekkasjesøkingsutstyr:

Sjekk temp/fukt via Internett, WiFi trådløse loggere med varsling:

Måletekniske tjenester:

 

Grunnleggende og avansert isolasjonstesting (Megging). 

Meld deg din interesse... 

Kurs i "megging" (isolasjonstesting) av energikabler. Både enkel og avansert bruk med diagnosemetoder og sikkerhet omkring måling.

Dette er et kurs med antatt varighet på omkring 3 timer. Kurset omhandler alt fra enkel bruk av isolasjonstester, for å verifisere om kabler, transformatorer o.l. er i orden, til å ta for seg mer avansert bruk med diagnosemetoder der avdekker aldringsfenomener i isolasjonen. Det er viktig at montører og ingeniører forstår hvordan og ikke minst hvorfor man gjør ulike typer isolasjonstesting slik at resultatene blir korrekte og til å stole på. Mange har avanserte isolasjonstestere uten å benytte de mulighetene instrumentet har fordi man mangler kunnskap. 

Den teoretiske delen omhandler følgende agenda:

 • Hvorfor isolasjonstesting med DC ?
 • Hva med alternative AC tester ?
 • Hva kan en "megger" avsløre og tekniske data til utstyret
 • Grunnleggende elektromagnetisk teori
 • Referanser til normer og forskrifter
 • Innvirkning fra temperatur og fuktighet
 • Testing av trafoer og generatorer
 • Basis bruk av isolasjonstesteren, momentan test
 • Måling over tid, step-test-måling
 • Diagnose/analysemetoder som polarisasjonsindeks- og absorpsjonsforholdmåling (PI, DAR, DD)
 • Korrekt tilkobling og bruk av "guard"
 • Bruk av isolasjonstester til kappetesting på TSLF i henhold til REN 9113 v.4
 • Avsløring av aldringsfenomener i energikabler
 • Forklaring av begrepet "space charges", "vanntrevekst", "elektrisk tre" etc.  
 • Utladningsstrømmer og dielektrisk utladningsmåling
 • Begrensinger ved isolasjonstest og alternative løsninger som VLF testing
 • Lagringsmuligheter og behandling av data
 • Praktiske øvelser med isolasjonstestere

Ta kontakt på epost for pris og mer informasjon, firmapost@seba-nor.no .

Meld deg på her...